Cẩm năng tra cứu
 
GIAO THÔNG

HỆ THỐNG BẾN XE

1. Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ

Địa chỉ: SN 2821 – Đường Hùng Vương - phường Vân Cơ - TP.Việt Trì -  tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.953064

2. Bến xe khách Việt Trì

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - phường Gia Cẩm - TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.846477

3. Bến xe khách thị xã Phú Thọ

Địa chỉ: Phường Phong Châu - thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.820265

4. Bến xe huyện Thanh Sơn

Địa chỉ:Thị trấn Thanh Sơn - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.873720

5. Bến xe huyện Hạ Hòa

Địa chỉ: Khu 18- thị trấn Hạ Hò a- huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.883053

6. Bến xe Yên Lập

Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.870170

HỆ THỐNG NHÀ GA

1. Ga Việt Trì:

Địa chỉ: Phường Bến Gót - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.862530

2. Ga Phủ Đức:

Địa chỉ: Phường Vân Cơ - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.848081

3. Ga Tiên Kiên:

Địa chỉ: Xã Tiên Kiên - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.829573

4. Ga Phú Thọ:

Địa chỉ: Phường Phong Châu3- thị xã Phú Thọ3- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.820322

5. Ga Chí Chủ:

Địa chỉ: Xã Chí Tiên3- huyện Thanh Ba3- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02130.886082

6. Ga Vũ Ẻn:

Địa chỉ: Xã Vũ Ẻn - huyện Thanh Ba- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.885412

7. Ga Ấm Thượng:

Địa chỉ: Khu 83- thị trấn Hạ Hòa3- huyện Hạ Hòa3- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.883254

8. Ga Đan Thượng:

Địa chỉ: Xã Đan Thượng 3 - huyện Hạ Hòa 3 - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103.883921

HỆ THỐNG TAXI

1. Tắc xi Thanh Tuyền

Địa chỉ: đường Hùng Vương, phường Nông Trang, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.3811811

2. Tắc xi Biển Bạc

Địa chỉ: Đường Hòa Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.3882882

3. Tắc xi Mai Linh

Địa chỉ: số 2446, Hùng Vương, Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 3688688

4. Taxi Nam Cường

Địa chỉ: Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3714262

5. Taxi Hồng Ngọc

Địa chỉ: đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.3862026

6. Taxi Tam Gia

Địa chỉ: 391 Châu Phong, phường Gia cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103.898989

7. Taxi Nam Dương

Địa chỉ: Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103.668866


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm
     

 

Tin mới hơn

BỆNH VIỆN (13/07/2016)
NGÂN HÀNG (13/07/2016)