Links Manager

Chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2016

(23/08/2016)

Kèm theo văn bản số 779/SXD-KTXD ngày 12/8/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2016.


Tin đã đưa ngày Tới