Links Manager

Thông báo đăng ký làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị phía Nam đồng Lạc Ngàn, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì

(9/10/2014)

PhuthoPortal - Để thực hiện các trình tự lựa chọn chủ đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị phía Nam đồng Lạc Ngàn, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì theo quy định của Pháp luật, Sở Xây dựng Phú Thọ đăng tải thông báo trên Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh các nội dung để các nhà đầu tư quan tâm đăng ký làm chủ đầu tư các dự án:


Danh mục Kế hoạch đấu thầu năm 2014

PhuthoPortal – Danh mục Kế hoạch đấu thầu năm 2014


Tin đã đưa ngày Tới