Links Manager

Danh mục dự án đã cấp GCNĐT, QĐ chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2016 đến 30/4/2016

(20/02/2017)


Giới thiệu Dự án sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


Giới thiệu các Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, dịch vụ tại thành phố Việt Trì


Giới thiệu Dự án khu du lịch, dịch vụ nam Đền Hùng


Giới thiệu Dự án Khu dịch vụ cao cấp sân Golf Việt Trì


Tin đã đưa ngày Tới