Bố cáo thành lập doanh nghiệp
 
Công ty TNHH APK Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 2600948008

Đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 11 năm 2015


1. Tên công ty:

 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH APK Việt Nam

 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: APK VIETNAM COMPANY LIMITED

 

Tên công ty viết tắt: APK VIETNAM CO.,LTD

 

2. Địa chỉ trụ sở chính

 

Xóm Kẹm, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

 

Điện thoại: 0962929767

 

3. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng

 

Bằng chữ: Năm tỷ đồng

 

4. Danh sách thành viên góp vốn

 

- Phạm Minh Tuấn

 

- Bùi Thị Thanh Xuân

 

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

 

Họ và tên: Phạm Minh Tuấn

 

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm