Bố cáo thành lập doanh nghiệp
 
Công ty Cổ phần Dược Mepha

Mã số doanh nghiệp: 2600348402

Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 06 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ: 9, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Chuyển đổi từ Công ty TNHH Phú Thọ Xanh


1. Tên công ty

 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dược Mepha

 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MEPHA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

 

2. Địa chỉ trụ sở chính

 

Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

 

Điện thoại: 0965866866

 

3. Vốn điều lệ

 

Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng

 

Bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

 

Tổng số cổ phần: 1.600.000

 

4. Số cổ phần được quyền chào bán: 0

 

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

 

Họ và tên: Hoàng Thị Bích Đào

 

Chức danh: Giám đốc


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm