Links Manager

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

(27/11/2015)


Yêu cầu báo giá triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước

PhuthoPortal - Thực hiện kế hoạch đấu thầu triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại trong các cơ quan nhà nước của tỉnh (03 đơn vị), Sở Thông tin và Truyền thông đang có nhu cầu lựa trọn một đơn vị có đủ năng lực triển khai cài đặt phần mềm.


Yêu cầu báo giá "Xây dựng cổng học trực tuyến tỉnh Phú Thọ"

PhuthoPortal - Thực hiện kế hoạch đấu thầu triển khai  "Xây dựng cổng học trực tuyến tỉnh Phú Thọ" , Sở Thông tin và Truyền thông đang có nhu cầu lựa trọn một đơn vị có đủ năng lực xây dựng, triển khai  phần mềm.


Tin đã đưa ngày Tới