Links Manager

Hợp đồng hợp phần cấp nước và vệ sinh thuộc Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường dựa trên kết quả tỉnh Phú Thọ năm 2013

(25/08/2014)


Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT và lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 2013 – 2015 tỉnh Phú Thọ


Danh mục các dự án đầu tư trong và ngoài tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2013


Tin đã đưa ngày Tới