Links Manager

Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất

(12/12/2016)

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ ban hành thông báo số 33/TB-BDG về tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 01 ô đất có diện tích 169,0 m2 tại phố Minh Hà 2, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì.


THÔNG BÁO MỜI THẦU


Mở thầu gói thầu san lấp mặt bằng nhà máy sản xuất thiết bị điện, điện tử

Ngày 1-8, Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tổ chức lễ mở thầu gói thầu: San lấp mặt bằng- đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện, điện tử của Công ty TNHH DEARYONG INDUSTRIAL - Hàn Quốc  tại  Khu  công  nghiệp  Thụy Vân.


Thư mời bày tỏ quan tâm gói thầu số 18 thuộc dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ


Tin đã đưa ngày Tới