ĐỊNH HƯỚNG, CHÍNH SÁCH
 
Phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2874/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017.


Mục đích của chương trình này nhằm tăng cường nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, khai thác giá trị các tài nguyên du lịch, tư vấn dịch vụ, cung cấp thông tin, hình ảnh Du lịch Phú Thọ đến gần hơn tới du khách, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước. Hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, tuyến du lịch, sản phẩm lưu niệm du lịch, các hoạt động dịch vụ và thương hiệu du lịch Phú Thọ; nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia phục vụ du lịch. Triển khai hoạt động xúc tiến, liên kết hợp tác du lịch với các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, tham gia chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng... thông qua các sự kiện văn hóa - du lịch, hội chợ triển lãm, đoàn Famtrips… thu hút khoảng 500 nghìn lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế là 6.000 lượt, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 2.700 tỷ đồng.

 

Chương trình đã đề ra nội dung thực hiện tập trung: Công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các trang thông tin điện tử có địa chỉ: dulichphutho.com.vn và dulichtaybac.vn; quảng bá du lịch Phú Thọ trên các phương tiện truyền thông; phát hành các ấn phẩm du lịch; xây dựng, tổ chức hoạt động các quầy hỗ trợ thông tin du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đối với hoạt động xúc tiến du lịch thực hiện hỗ trợ đào tạo và nâng cao kỹ năng đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch; hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tuyến du lịch, đồng thời phối hợp và tham gia các chương trình sự kiện quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm
     

 

Các tin khác

ĐỊNH HƯỚNG, CHÍNH SÁCH ĐỊNH HƯỚNG, CHÍNH SÁCH

09:08 08/11/2016

PhuthoPortal – Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2874/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017.