ĐỊNH HƯỚNG, CHÍNH SÁCH
 
Một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại – Hát Xoan Phú Thọ

PhuthoPortal - Thực hiện chương trình hành động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại – Hát Xoan Phú Thọ, ngày 23/9/2013, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3864/KH-UBND về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại – Hát Xoan Phú Thọ năm 2013-2014.


Theo đó, đối với việc bảo tồn, truyền dạy và thực hành Hát Xoan sẽ tập trung tổ chức đào tạo lớp nghệ nhân kế cận, đặc biệt là nghệ nhân trẻ, truyền dạy cho lớp trẻ trong cộng đồng các phường Xoan gốc và cán bộ văn hóa xã, phường, hạt nhân văn nghệ các câu lạc bộ dân ca trên địa bàn tỉnh. Đây là nội dung quan trọng, quyết định tính bền vững cho sự bảo tồn lâu dài của di sản Hát Xoan, phát huy vai trò của các nghệ nhân cao tuổi đào tạo các nghệ nhân trẻ, để đến năm 2015 có thể trở thành lớp nghệ nhân kế cận các lớp nghệ nhân cao tuổi hiện nay làm nhiệm vụ truyền dạy cho các thế hệ sau này.

Đối với việc nghiên cứu, xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại – Hát Xoan Phú Thọ giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”, ngành VHTT&DL là cơ quan trực tiếp xây dựng Đề án, điều tra hiện trạng tại các phường Xoan gốc và các địa phương có hát Xoan lan tỏa; thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Xoan; tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin, số liệu thu thập từ công tác điều tra, kiểm kê, đồng thời triển khai thực hiện đề án theo các biện pháp bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể được xác định theo Công ước UNESCO và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh. Đồng thời triển khai nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn “Tổng tập Hát Xoan Phú Thọ”, đây sẽ là công trình khoa học đầy đủ nhất về hát Xoan Phú Thọ, góp phần là cơ sở khoa học trong việc xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO đưa “Hát Xoan Phú Thọ” vào danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2015.

Bên cạnh đó, lập các dự án bảo quản, tu bổ, khôi phục các di tích liên quan đến Hát Xoan; sưu tầm, nghiên cứu, xuất bản, kiểm kê, tư liệu hóa và số hóa các tư liệu về Hát Xoan; tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu trong và ngoài nước; tổ chức hội thảo khoa học phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ “Hát Xoan Phú Thọ” đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; nghiên cứu phục hồi các lễ hội, diễn xướng, tục lệ Hát Xoan gắn với Tín ngưỡng thờ cùng Hùng Vương ở các phường Xoan gốc.

Đồng thời phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá Hát Xoan trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt tuyên truyền, giới thiệu, cập nhật thường xuyên các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Xoan trên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Để kế hoạch triển khai có hiệu quả nhằm kịp thời thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Hát Xoan, có ý nghĩa quyết định để đưa Hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp và trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2015, UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTT&DL chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Việt Trì và các sở, ngành liên quan của tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết để tổ chức thực hiện các nội dung, đáp ứng yêu cầu của kế hoạch này.


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm
     

 

ĐỊNH HƯỚNG, CHÍNH SÁCH ĐỊNH HƯỚNG, CHÍNH SÁCH

09:08 08/11/2016

PhuthoPortal – Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2874/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017.