TIN NỔI BẬT
 
Đảng bộ huyện Hạ Hòa 70 năm đoàn kết, đổi mới, phát triển

PhuthoPortal - Hạ Hòa là huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Phú Thọ, đã từng là một trong những trung tâm của nhà nước Văn Lang xưa, hiện còn những địa danh mang dấu ấn truyền thuyết với Đền Mẫu Âu Cơ, Giếng Ngọc và đầm Ao Châu. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhân dân Hạ Hoà vốn cần cù trong lao động, dũng cảm trong chiến đấu, năng động, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ quê hương đã viết nên trang sử hào hùng của mình. Những trang sử càng đậm nét hơn, rực rỡ hơn khi Đảng bộ huyện Hạ Hòa ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hạ Hòa đã đứng lên giành chính quyền từ tay phát xít Nhật, thực dân Pháp, tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vừa làm tốt nhiệm vụ hậu cứ chiến tranh, vừa cùng với nhân dân cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, tiếp tục xây dựng quê hương đi lên chủ nghĩa xã hội.


Thị trấn Hạ Hòa

 

Ngược dòng lịch sử, tháng 10/1943, Trung ương cử đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên BTV Trung ương lên Vần - Hiền Lương để xây dựng khu căn cứ địa cách mạng. Tháng 5/1945, đội du kích Âu Cơ (tiền thân lực lượng vũ trang Phú Thọ) được thành lập. Cũng trong thời gian này, Xứ ủy Bắc Kỳ đã chỉ đạo thành lập Chi bộ Nang Sa và Chi bộ Minh Đức - những chi bộ Đảng đầu tiên trên quê hương Hạ Hòa. Ngày 2/8/1945, lực lượng vũ trang đã tấn công huyện lỵ Hạ Hòa và giành được thắng lợi, chính quyền cũ bị lật đổ. Hạ Hòa trở thành huyện khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất của tỉnh Phú Thọ.

 

Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng mới, ngày 19/5/1947, Đảng bộ huyện Hạ Hòa được thành lập do đồng chí Ma Quang Lâm làm Bí thư. Sự kiện này là một mốc son lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới cả về lượng và chất của phong trào cách mạng ở Hạ Hòa.

 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Hạ Hòa tự hào vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến lớn. Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, động viên nhân dân nhường nhà cửa, tăng gia sản xuất, cung cấp lương thực, thực phẩm cho kháng chiến; tổ chức lực lượng bảo vệ các cơ quan trung ương, đưa tiễn con em lên đường đi kháng chiến; tập trung xây dựng lực lượng chống giặc càn quét, bắn phá, xây dựng lực lượng vũ trang, huy động toàn dân tham gia kháng chiến. Đảng bộ và nhân dân Hạ Hòa đã cùng với lực lượng vũ trang của Liên khu 10 làm nên những chiến công vang dội, nổi bật là bản hùng ca bất diệt về chiến thắng Sông Lô năm 1950, góp phần đi đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ Hạ Hòa đã tập trung lãnh đạo, huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần đáng kể cùng với nhân dân cả nước đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất trong các tổ chức đoàn thể nhân dân. Thực hiện có kết quả các nhiệm vụ của các kế hoạch 3 năm (1955 - 1957 và 1958 - 1960), kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), từng bước khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

 

Phát huy bản lĩnh và ý chí được tôi luyện qua 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, sau gần 20 năm chia tách, sáp nhập, theo Nghị định số 63/CP của Chính phủ, năm 1996, huyện Hạ Hòa được tái lập. Một lần nữa, Đảng bộ lại đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, song với quyết tâm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, diện mạo nông thôn Hạ Hòa đã có nhiều thay đổi, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

 

Trong 20 năm qua, Đảng bộ huyện luôn xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lấy mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân làm mục tiêu và động lực phát triển. Trên cơ sở đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo khai thác tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của trung ương, của tỉnh, lựa chọn các nội dung phát triển phù hợp với từng giai đoạn. Nhiều Nghị quyết, chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ huyện đã đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo ra bước phát triển trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Những ngày đầu tái lập huyện, Đảng bộ xác định nhiệm vụ cấp bách trước mắt là đảm bảo an toàn lương thực tiến tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Chủ trương sản xuất nông nghiệp hàng hóa thực sự trở thành bước đột phá quan trọng trong lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế. Người nông dân Hạ Hòa đã thay đổi tư duy về sản xuất nông nghiệp, những giá trị bước đầu về một nền nông nghiệp khoa học tiên tiến, có quy mô và sản lượng lớn đã được hình thành. Với các sản phẩm chủ yếu được lựa chọn phát triển thông qua các chương trình kinh tế trọng điểm: lương thực và rau màu, chè và cây nguyên liệu, chăn nuôi thủy sản. Theo đó, sản lượng lương thực có hạt đến nay đã đạt 45.825 tấn, sản lượng chè búp tươi 22.550 tấn, sản lượng thủy sản đạt 6.000 tấn. Người dân Hạ Hòa được tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngay trên mảnh đất quê hương mình.

 

Xác định phát triển kết cấu hạ tầng là động lực thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xuyên suốt trong các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, XXI, XXII, XXIII đã coi đây là khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo. Chỉ tính trong 5 năm (2010 - 2015), tổng số vốn huy động xã hội đạt 6.100 tỷ đồng; năm 2016 đạt 1.600 tỷ đồng. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp như: Quốc lộ 32C, Tỉnh lộ 320, đường nối Quốc lộ 70B và cầu Hạ Hòa, các tuyến đường vùng đồi, đường tránh lũ… Đến năm 2017 có 70% tuyến giao thông nông thôn huyện lộ, liên xã, trục xã được cứng hóa; hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất của nhân dân; 100% trụ sở làm việc của Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể xã được xây dựng kiên cố. Tất cả các xã, thị trấn có trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 100% khu dân cư đã có nhà văn hóa; 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 93,3% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt sạch và hợp vệ sinh. Đây là những thành tựu quan trọng, là kết quả của sự nỗ lực, trí tuệ, sự đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân Hạ Hòa.

 

Với quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ, đảm bảo an sinh xã hội, các lĩnh vực văn hóa xã hội được Đảng bộ tập trung lãnh đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục - đào tạo ổn định về quy mô, cơ sở vật chất trường học được tăng cường. Toàn huyện có 49/92 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng cao. 100% trạm y tế có bác sỹ; tỷ lệ bác sỹ đạt 7,2 bác sỹ/1 vạn dân. Hoạt động văn hóa - thông tin thể thao được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng. Hằng năm có trên 75% số khu dân cư, 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các chương trình tạo việc làm cho người lao động, giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách với người có công; đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

 

Chặng đường 70 năm với 23 kỳ đại hội, Đảng bộ đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, để đạt được những thành tựu to lớn, làm tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Lịch sử đã ghi nhận quá trình phát triển và trưởng thành của Đảng bộ. Năm 1948 - một năm sau ngày thành lập, Đảng bộ huyện Hạ Hòa có 200 đảng viên, đến nay đảng bộ Huyện đã có 57 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với trên 7.300 đảng viên. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử có những nhiệm vụ khác nhau, nhưng công tác xây dựng Đảng luôn được coi trọng. Đứng trước yêu cầu hội nhập và phát triển của thời kỳ đổi mới, công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng luôn được đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, mở rộng dân chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo ở cơ sở và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đảng bộ đã hoàn thành 3 mục tiêu quan trọng đó là: Xóa bỏ tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đảm bảo 100% khu dân cư, chi bộ trường học có chi bộ độc lập và hoàn thành vượt chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới. Phong trào xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, sâu rộng, có sức loan tỏa mạnh mẽ.

 

70 năm đoàn kết, đổi mới, phát triển, với những thành tích đặc biệt xuất sắc đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hạ Hòa vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp, 5 xã được phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ chống Pháp: Hiền Lương, Xuân Áng, Gia Điền, Đại Phạm, Yên Kỳ; Thị trấn Hạ Hòa được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ chống Mỹ; 120 Bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”; 1.532 liệt sỹ, 952 thương binh; hàng nghìn đồng bào chiến sỹ trong huyện được tặng thưởng huân, huy chương và các phần thưởng cao quý khác. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ và nhân dân trong huyện vững bước đi lên.

 

Kế thừa những thành tựu to lớn của chặng đường 70 năm, Đảng bộ huyện Hạ Hòa quyết tâm lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra, đó là: Khai thác mọi nguồn lực vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, phát triển gắn kết sản xuất nông nghiệp với tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội và đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Xác định 3 khâu đột phá đó là đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển du lịch. Phấn đấu xây dựng Hạ Hòa trở thành huyện nông thôn mới. Đồng thời, Đảng bộ huyện và các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong huyện tiếp tục rèn luyện, tự hoàn thiện, phấn đấu vươn lên; thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới, xứng đáng với truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ và niềm tin của nhân dân trong huyện./.

 

 

Nguyễn Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hạ Hòa


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm