Links Manager

Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(16/10/2017)

PhuthoPortal – Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

PhuthoPortal – Ngày 9/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.


Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020

PhuthoPortal – Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.    


Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

PhuthoPortal – Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.


Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giao đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

PhuthoPortal – Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giao đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.


1 2 3 4 5 Sau
Tin đã đưa ngày Tới