QUỐC PHÒNG - AN NINH
 
Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn làm tốt chức năng tham mưu, tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn đối với những hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán tài nguyên, khoáng sản trái phép. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, đưa hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nề nếp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Lực lượng Cảnh sát môi trường kiểm tra hoạt động khai thác đá tại Xí nghiệp tư nhân Liên Hợp huyện Thanh Sơn

 

Tỉnh Phú Thọ hiện có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng và phong phú bao gồm khoáng chất công nghiệp và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như quặng sắt, quặng kaolin, felspat, đá xây dựng, sét gạch ngói và cát sỏi lòng sông. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi trên sông; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm chỉ đạo các sở, ngành và các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản. Trên địa bàn tỉnh hiện có 116 mỏ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó 1giấy phép khai thác than nâu; 16 giấy phép khai thác kaolin - felspat; 6 giấy phép khai thác khoáng chất công nghiệp; 11 giấy phép khai thác sắt; 31 giấy phép khai thác đá xây dựng; 6 giấy phép khai thác đá làm nguyên liệu ximăng; 30 giấy phép khai thác sét gạch ngói; 14 giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông; 1 giấy phép khai thác nước khoáng nóng.

 

Trong năm 2016 các doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản đã hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo cam kết, quan trắc môi trường định kỳ; tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động tại địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước khoảng 200 tỷ đồng. Các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đều đóng góp các quỹ an sinh xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp chưa nghiêm, chưa thực hiện đúng tiến độ xây dựng cơ bản mỏ theo dự án được phê duyệt, sản lượng khai thác chưa theo giấy phép quy định. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính như thuế, phí bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp chưa kịp thời, năng lực điều hành hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản còn hạn chế. Các doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đa số có quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế. Việc cấp tải cho xe vận chuyển khoáng sản của một số mỏ chưa tuân thủ quy định về tải trọng, thường chở quá tải gây xuống cấp hạ tầng cơ sở, hỏng hóc đường giao thông.

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Công tác tiếp nhận thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đảm bảo đúng qui định của pháp luật về khoáng sản và các pháp luật có liên quan, đúng thẩm quyền, đúng quy hoạch, kế hoạch, dự án đã được phê duyệt. Công tác thanh tra, kiểm tra vi phạm pháp luật về khoáng sản được UBND tỉnh chỉ đạo giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành, thị tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành. Qua đó, đã phát hiện những sai phạm của các đơn vị doanh nghiệp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh ra quyết định xử phạt  hành chính và thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác đối với các doanh nghiệp vi phạm, tịch thu tang vật, phương tiện khai thác và sản phẩm khai thác trái phép bán đấu giá sung công quỹ.

 

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản". Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát môi trường là đơn vị chủ trì trong việc tổ chức thực hiện. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã chủ động rà soát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, từ đó tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản theo hướng phát triển bền vững; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác chế biến khoáng sản. Đối với các đơn vị, cá nhân được nhà nước giao quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản, ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng Công an còn thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản làm hủy hoại đất đai, nguồn nước và môi trường. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 56 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực khoáng sản, xử phạt vi phạm hành chính gần 650 triệu đồng, tịch thu hàng nghìn m3 cát và quặng các loại cùng hàng chục phương tiện máy móc phục vụ công tác khai thác khoáng sản trái phép.

 

Bên cạnh việc kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên cạn, Công an tỉnh còn tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép trên các tuyến sông, nhất là những địa điểm khai thác có nguy cơ làm thay đổi dòng chảy gây sạt lở, tác động xấu đến môi trường, đến an toàn giao thông, đê điều và đất hoa màu của nhân dân hai bên bờ sông. Phòng Cảnh sát đường thủy đã thường xuyên phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép, các tổ chức, cá nhân lợi dụng chủ trương nạo vét, khơi thông dòng chảy để tận thu cát sỏi trái quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra nguồn gốc khoáng sản của các phương tiện vận chuyển. Trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh có 184 cảng, bến bãi bốc xếp hàng hóa. Trong đó đã được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa là 87 bến, chưa được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa là 97 bến. Để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát sỏi trên các tuyến sông, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức triển khai kế hoạch liên ngành về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên tuyến sông Lô thuộc huyện Đoan Hùng và địa bàn giáp ranh. Kế hoạch chỉ rõ đối tượng, địa bàn, nội dung, biện pháp và tổ chức thực hiện trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, tranh thủ sự ủng hộ của các ngành, chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác huy động lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ để xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông đường thủy, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ gây tai nạn và ùn tắc giao thông, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác trên tuyến sông Lô.

 

Với ý chí tấn công tội phạm và tinh thần trách nhiệm, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành thị có liên quan đồng loạt ra quân tiến hành bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép trên sông và các đối tượng có biểu hiện hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng các loại vũ khí để tranh giành, giải quyết tranh chấp khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi; các hoạt động bảo kê, tiếp tay trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trái phép; đến nay đã có nhiều phương tiện bị bắt giữ và tịch thu, không ít chủ phương tiện phải nộp phạt với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn nên hoạt động khai thác khoáng sản trên sông của các doanh nghiệp được cấp phép đã dần dần đi vào nề nếp, ổn định; hạn chế mọi hành vi khai thác trái phép vào bờ, bãi và đất canh tác, đất ở của nhân dân ven bờ sông. Từ đó đã góp phần làm ổn định tình hình nhân dân, giảm thiểu tối đa các vụ khiếu kiện đông người người, khiếu kiện vượt cấp.

          

Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vì lợi nhuận nên một số đối tượng sẽ vẫn lén lút tiếp tục thực hiện việc khai thác trái phép các tài nguyên khoáng sản. Điều đó đã và đang đặt ra những nhiệm vụ nặng nề hơn, đòi hỏi cần có sự vào cuộc của các câp các ngành và sự tham gia tích cực của mỗi người dân để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản, làm tốt công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

 

Quang Hưng 


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm