QUỐC PHÒNG - AN NINH
 
Thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm

PhuthoPortal - Công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được kết quả tích cực, toàn tỉnh đạt 71% về việc; đạt 13% về tiền. Một số đơn vị đã hoàn thành một số chỉ tiêu được giao trong năm (8/14 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu được giao về việc; 1/14 đơn vị vượt chỉ tiêu được giao về tiền). 


 

Cục THADS tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ để cung cấp thông tin về công tác THADS trên địa bàn tỉnh

 

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã thụ lý tổng số 7.520 về việc (tăng 970 việc so với cùng kỳ năm 2016), trong đó số việc phải thi hành là 7.420 việc; thụ lý về tiền 552.023.955.000 đồng, tăng 139.340.380.000 đồng (33,76%) so với cùng kỳ năm 2016.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trên cơ sở kế hoạch công tác hằng năm, Cục THADS tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác năm 2017 của đơn vị; tổ chức họp giao ban định kỳ hằng tháng đối với 13 Chi cục THADS cấp huyện để đánh giá cụ thể tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án để đề ra giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết thi hành án. 

 

Cục THADS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS tỉnh kiện toàn nhân sự đảm bảo theo đúng Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo THADS tỉnh với việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm gắn trách nhiệm của mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS. Công tác bảo quản, xử lý tang vật, thu chi thi hành án được đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định về trình tự, thủ tục của Luật Thi hành án và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Bên cạnh đó, Cục THADS tỉnh đã thành lập tổ công tác chỉ đạo các đơn vị thành lập Hội đồng Chấp hành viên đảm bảo theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục THADS để nắm bắt tình hình chung của các đơn vị trực thuộc và chỉ đạo giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể, nhất là đối với việc phải thi hành án còn có khó khăn, vướng mắc cần sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành có liên quan. Tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các trại giam, trại tạm giam động viên, thuyết phục người phải thi hành án hiện đang chấp hành hình phạt tù vận động thân nhân của họ tự nguyện thi hành phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự để làm cơ sở xét đặc xá.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan THADS tỉnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với 63 trường hợp, trong đó có 32 trường hợp cưỡng chế không huy động lực lượng, 31 trường hợp cưỡng chế có huy động lực lượng, 13 trường hợp sau khi cơ quan thi hành án ra quyết định cưỡng chế thi hành án đương sự tự nguyện thi hành án, 50 trường hợp tổ chức cưỡng chế được thực hiện đảm bảo an toàn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

 

Bên cạnh công tác THADS, công tác thi hành án hành chính cũng đã đạt được những kết quả khả quan; công tác kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình. Việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trong lĩnh vực THADS được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Với những kết quả đã đạt được, 6 tháng đầu năm 2017, Cục THADS tỉnh được Tổng cục Thi hành án đánh giá phân loại đứng thứ 13/63 Cục THADS cả nước đối với kết quả giải quyết thi hành án về việc, và đứng thứ 38/63 đối với kết quả thi hành án về tiền.

 

6 tháng cuối năm, các cơ quan THADS trong tỉnh phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong trên 72% về việc và trên 33% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; giảm số việc, tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau; tập trung chỉ đạo thi hành, phấn đấu nâng cao hơn nữa trong các vụ án tín dụng, ngân hàng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong phân loại và tổ chức thi hành án. Tiếp tục nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ, khắc phục những vi phạm thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo, phức tạp, kéo dài;chủ động xử lý kịp thời, đúng luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp làm phức tạp tình hình.  Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

Vũ Tuân


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm