TIN TRONG TỈNH
 
Thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

PhuthoPortal - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định công nhận thêm 5 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016. Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đợt này là các xã: Cổ Tiết (Tam Nông), Đỗ Xuyên, Lương Lỗ (Thanh Ba), Tiên Du (Phù Ninh), Yến Mao (Thanh Thủy).


Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, các xã đã có những nỗ lực khá lớn, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện, nhờ đó bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đạt chuẩn nông thôn mới một cách thuyết phục.

 

Thực hiện quyết định, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện và các xã trên tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới trong thời gian tới. Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 39 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 20 xã so với năm 2015.

 

Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có trên 100 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 9 xã trở lên so với năm 2016); 57 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã còn lại tiếp tục triển khai Chương trình MTQGxây dựng nông thôn mới để nâng dần các tiêu chí đạt chuẩntrong năm (phấn đấu mỗi xã tăng bình quân từ 1 - 2 tiêu chí), không có xã đạt dưới 7 tiêu chí...

 

Lệ Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm