TIN TRONG TỈNH
 
Thẩm định công nhận xã Lương Nha đạt chuẩn nông thôn mới

PhuthoPortal - Ngày 14/2, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị thẩm định công nhận xã Lương Nha đạt chuẩn NTM. Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định; lãnh đạo huyện Thanh Sơn và các phòng chuyên môn của huyện.


Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế xã Lương Nha

 

Lương Nha là xã miền núi của huyện Thanh Sơn với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của nhân dân địa phương, qua 6 năm triển khai, đến nay xã Lương Nha đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Hạ tầng kinh tế - xã hội có những thay đổi rõ rệt, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tính đến hết năm 2016, thu nhập bình quân theo đầu người của xã đạt 25 triệu đồng/năm; xã không còn nhà tạm, dột nát; tỷ lệ giao thông nông thôn được cứng hóa đạt gần 60%; hệ thống thủy lợi nội đồng cứng hóa đạt khoảng 58%; 100% người dân được sử dụng điện lưới; các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 6,97%; tỷ lệ người dân có việc làm thường xuyên đạt trên 98%; cơ sở, vật chất, các thiết chế văn hóa được cải tạo nâng cấp; an ninh chính trị - trật tự xã hội được giữ vững…

 

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa khu dân cư…, các thành viên trong Hội đồng thẩm định, đại diện lãnh đạo địa phương đã thảo luận, làm rõ hơn về tiêu chí xây dựng NTM của từng ngành và đề ra các giải pháp thực hiện để nâng cao chất lượng của từng tiêu chí... 100% thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá xã Lương Nha đạt 19/19 tiêu chí NTM và nhất trí đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận.

 

Hội đồng thẩm định cũng lưu ý xã Lương Nha cần tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được; tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, có khả năng nhân rộng, phù hợp với địa phương; tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền vận động thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM; tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, lồng ghép từ các chương trình và đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp, con em địa phương nhằm phát huy hơn nữa các tiêu chí đã đạt chuẩn, tiếp tục xây dựng xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Huyền Trang


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm