TIN TRONG TỈNH
 
Đảng bộ huyện Tam Nông triển khai nhiệm vụ năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 16/2, Đảng bộ huyện Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và  tiến hành việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Phù Tiêu trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho các cá nhân

 

Năm 2016, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác; có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Tam Nông là huyện duy nhất trong năm đã thành lập được tổ chức cơ sở Đảng ngoài nhà nước, trực thuộc Đảng bộ huyện.Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giải quyết kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Về phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao, dẫn đầu khối huyện, thành,  thị đạt 12,1%. Sản xuất nông lâm nghiệp phát triển toàn diện, năng suất lúa đạt cao nhất từ trước tới nay, đạt 57 tạ/ha. Huyện đã hình thành khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại 2 xã Tề Lễ và Quang Húc với 10 dự án đang được đầu tư, tổng số vốn đạt trên 2.200 tỷ đồng; 12/20 xã, thị trấn dồn đổi ruộng đất trên thực địa; 4 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 200% so với kế hoạch cả nhiệm kỳ tỉnh giao; huy động vốn đầu tư phát triển tăng 350% so với cùng kỳ, thu ngân sách vượt 63%...

 

Năm 2017, Huyện ủy Tam Nông tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ngày càng vững mạnh, hiệu quả. Trong năm 2017, Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp 170 đảng viên mới trở lên; 100% các chi đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 40% chi đảng bộ đạt danh hiệu TSVM.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Phù Tiêu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Tam Nông đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị, trong năm 2017 Đảng bộ huyện Tam Nông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ cao vào sản xuất, chăn nuôi; huy động các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng nông nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh việc dồn đổi, tích tụ ruộng đất;tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong việc huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng nông thôn mới...

 

Đồng chí yêu cầu, Đảng ủy huyện Tam Nông chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và 70 năm ngày Bác Hồ về xã Cổ Tiết.

 

Nhân dịp này, 19 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng bộ huyện Tam Nông khen thưởng.

 

Tuấn Dũng


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm