TIN TRONG TỈNH
 
Hạ Hòa: Khởi sắc sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

PhuthoPortal - Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong năm 2016, tình hình chính trị trên địa bàn huyện ổn định, kinh tế - xã hội có những bước phát triển khá, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.755.996 triệu đồng, đạt 100,2% so với kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị nông, lâm nghiệp ước đạt 829.145 triệu đồng, đạt 100,1% so với kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ (kế hoạch 4,6%); giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng ước đạt 236.583 triệu đồng, đạt 101,1% so với kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ (kế hoạch 8,6%); giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch ước đạt 690.268 triệu đồng, đạt 100,9% so với kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ (kế hoạch 8%). 


Cơ cấu kinh tế từng bước được điều chỉnh đúng hướng, phù hợp với đặc điểm, lợi thế của huyện. Nông lâm nghiệp, thủy sản là 47,4%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng là 13,4%; thương mại, dịch vụ, du lịch là 39,2%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.600 tỷ đồng (kế hoạch trên 1.500 tỷ đồng). Giá trị tăng thêm bình quân (giá thực tế) đạt 22,5 triệu đồng/người/năm (kế hoạch là 21 triệu đồng/người/năm). Sản lượng lương thực có hạt đạt 45.825 tấn (kế hoạch là 45.000 tấn trở lên); diện tích rừng trồng mới là 1.155ha (kế hoạch là 1.550ha); cải tạo chè cằn xấu và trồng mới là 55ha (kế hoạch là 50ha); độ che phủ rừng đạt 42,5% (kế hoạch là 42,5%); thu ngân sách trên địa bàn tăng 7,3% (kế hoạch trên 10%).

 

Văn hóa, xã hội đã có chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 4 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 1 trường mức độ 2, công nhận lại 14 trường mức độ 1. Tỷ lệ hộ nghèo còn 14,35%, giảm 1,5% so với cùng kỳ. Số lao động được giải quyết việc làm mới là 1.555 người; xuất khẩu lao động là 260 người; đào tạo nghề cho 1.200 lao động nông thôn; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 13,8%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 76,34%. 100% khu dân cư được kết nối Internet; 89,54% hộ gia đình, 86,7% khu dân cư và 92% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93,3; tỷ lệ khu dân cư tập trung được thu gom, xử lý rác thải đạt 52,2%...

 

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, huyện đã hoàn thành việc kiểm tra, rà soát, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và đề án chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn; triển khai kế hoạch thực hiện và tổ chức phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”. Đến nay, toàn huyện đạt 392 tiêu chí nông thôn mới (bình quân 11,87 tiêu chí/xã). Số xã đạt chuẩn là 2 xã (Gia Điền, Hiền Lương); số xã đạt từ 14 - 16 tiêu chí gồm 5 xã: Mai Tùng, Vụ Cầu, Y Sơn, Chuế Lưu, Ấm Hạ; số xã đạt 10 - 13 tiêu chí gồm 21 xã; số xã đạt 8 - 9 tiêu chí gồm 4 xã.

 

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục chịu tác động của các yếu tố như biến đổi khí hậu, thời tiết, dịch bệnh và những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới. Để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017, Đảng bộ huyện xác định tập trung lãnh đạo, khai thác mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển. Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hành tiết kiệm trong các hoạt động của tổ chức và nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

 

Tiến Tu


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm