TIN TRONG TỈNH
 
Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của BTV Tỉnh ủy tại Hội LHPN tỉnh

PhuthoPortal  - Ngày 14/4, đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 25/12/2014 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập" do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh.


Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã thảo luận, thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ của Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh. Trong những năm qua, Đảng đoàn, Ban Chấp hành Chi bộ Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, nề nếp, có hiệu quả Chỉ thị 24-CT/TU. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định cơ quan được tăng cường. Ban chỉ đạo quy chế dân chủ được kiện toàn, các thành viên Ban chỉ đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công táclãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan. Kịp thời tổ chức, triển khai, quán triệt, cụ thể hoá các văn bản của trung ương, của tỉnh tới 100% cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí cán bộ đảm bảo công khai dân chủ, theo đúng quy định; công tác thi đua khen thưởng, quản lý tài chính, tài sản công minh bạch, công bằng. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã phát huy vai trò trong tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ.Ban chấp hànhCông đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt quy chế phối hợp, xây dựng chương trình, tổ chứchội nghị cán bộ công chức, viên chức hằng năm. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, kiến nghị và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức; phát huy trách nhiệm, quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đóng góp xây dựng cơ quan, chi bộ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

 

Đoàn giám sát cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại hạn chế đó là:Việc tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị 24-CT/TUhằng năm phần lớn là lồng ghép với hội nghị tổng kết của cơ quan; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân chưa thực sự rõ nét, chưa phát huy rõ vai trò giám sát các nội dung về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 24 của Tỉnh ủy trong hệ thống Hội; tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ trong cơ quan, đặc biệt đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cần xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể hằng năm, lựa chọn nội dung giám sát đối với cơ quan trong việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện, môi trường phát huy dân chủ, vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ công chức, viên chức, đảng viên và người đứng đầu cơ quan.

 

Trần Thị Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm