TIN TRONG TỈNH
 
Yên Lập phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

PhuthoPortal - Đổi mới và thay đổi tư duy, tạo được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân là chìa khóa mang đến thành công trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Yên Lập 5 năm vừa qua. Mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có thêm 4 xã được công nhận xã nông thôn mới sẽ trở thành hiện thực khi có sự đồng lòng, chung sức của nhân dân.


Xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập xác định cây chè là cây chủ lực để phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới

 

Để hiện thực hóa các mục tiêu trong chương trình, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện đã tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung xây dựng nông thôn mới trên các phương tiên thông tin đại chúng. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo cơ sở, tiền đề thuận lợi để triển khai phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn toàn huyện. Điều này được thể hiện ở việc người dân đã tích cực tham gia hiến đất, tạo điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi. Người dân đã có ý thức trong việc tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, tự chỉnh trang nhà cửa, sân, vườn đảm bảo theo các tiêu chí quy định.

 

Muốn thay đổi diện mạo nông thôn, trước hết phải phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Ban đầu, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích nhân dân dồn đổi ruộng đất, tạo vùng sản xuất tập trung, xây dựng cánh đồng một giống, các trang trại, gia trại có quy mô lớn. Các xã, thị trấn đã phát huy thế mạnh, lợi thế về kinh tế đồi rừng, chăn nuôi trâu, bò; thực hiện có hiệu quả mô hình canh tác 2 giống lúa lai và 2 giống ngô lai trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua việc triển khai các chương trình sản xuất nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân từ 7,2 triệu đồng/người/năm (năm 2011) lên 19 triệu đồng/người/năm (năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 22,16% (giảm 15,8% so với năm 2011).

 

Hiện nay, một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi đã được xây dựng như: Mô hình sản xuất khoai tây, quy mô 10,09ha tại xã Đồng Thịnh, Xuân Viên; 4 mô hình phát triển cây chè với quy mô 27ha và 2 mô hình thủy sản… Một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung có khối lượng sản phẩm lớn được hình thành: Lúa nếp gà gáy chất lượng cao ở xã Mỹ Lung; vùng chè tại xã Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hòa; cây dược liệu quế ở xã Trung Sơn, Thượng Long.

 

Là một trong những địa phương đang tập trung nguồn lực để về đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2020, ông Phùng Minh Phượng - Chủ tịch UBND xã Ngọc Lập cho biết: “Hiện nay xã đang xác định cây chè là cây chủ lực, sản xuất chè theo công nghệ cao, tăng năng suất, chất lượng và giá thành. Ngoài ra sản xuất chăn nuôi, thu hút các ngành dịch vụ cũng được quan tâm đúng mức nhằm phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân”. Hiện toàn huyện giữ vững mục tiêu đảm bảo an toàn lương thực. Các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trong nông thôn vẫn tiếp tục được duy trì.

 

Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Ông Đào Kim Phương - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Lập cho biết: “Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện tiêu chí giao thông là khó khăn nhất, do địa bàn rộng, thưa dân, khó huy động sức dân để tham gia đóng góp. Tuy nhiên đến nay, huyện đã huy động nguồn lực làm mới, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông nông thôn đến trung tâm các xã, khu dân cư… cơ bản được cứng hóa so với quy định của tỉnh. Hệ thống thủy lợi có 16 xã đã kiên cố hóa được 164km/529,69km kênh mương; đường ống được kiên cố hóa đạt 31%”. Trong công tác giáo dục tiếp tục có bước phát triển, quy mô trường lớp ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 86,8%; số trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới 30/49 trường. Đến hết năm 2016 toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn tiêu chí về giáo dục.

 

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm, tập trung chỉ đạo. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng cao về chất lượng và tinh thần trách nhiệm. Cấp xã hiện đã rà soát đội ngũ cán bộ theo quy định đạt chuẩn và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được thực hiện tích cực, nhiều ổ nhóm tội phạm đã bị triệt xóa. Tính đến hết năm 2016, toàn huyện có 13 xã đạt chí về an ninh trật tự.

 

Đánh giá lại qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đã đạt 173 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 10,8 tiêu chí, tăng 7,7 tiêu chí so với năm 2011. Đã có 12 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí.

 

Ngọc Kiên


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm