TIN NỔI BẬT
 
Áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng ngành Nông nghiệp phát triển toàn diện

PhuthoPortal - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nông nghiệp tổ chức ngày 5/1.


Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị; Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Trưởng Trạm Khuyến nông các huyện, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ; lãnh đạo các phòng, ban, chi cục trực thuộc, các công ty phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn...

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đạt được những kết quả khá quan trọng, toàn diện. Việc cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, bước đầu đạt kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản chuyển dịch đúng hướng. Giá trị tăng thêm nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 7.255 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2015. Ngành cũng đã chủ động tham mưu ban hành nhiều quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp làm cơ sở định hướng quan trọng và tạo động lực mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, bước đầu hình thành và phát triển hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên rau, chè thịt... Đổi mới phương pháp khuyến nông, thông tin tuyên truyền để nâng cao hiệu quả sản xuất. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực. Việc xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, đến nay đã có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 20 xã so với năm 2015. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc...

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại các địa phương; phân tích những thuận lợi, khó khăn, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu trong năm 2017 giá trị tăng thêm nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,7%; có thêm ít nhất 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 95% số người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở; sự chỉ đạo quyết liệt của ngành và sự nỗ lực, cố gắng của người nông dân trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới năm 2016 và khẳng định: Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp đã đóng góp rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nguyên nhân chính giúp nông nghiệp của tỉnh phát triển toàn diện trong năm vừa qua bên cạnh thời tiết khá thuận lợi chính là đầu tư sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển đổi theo hướng phát triển, mở rộng quy mô sản xuất trang trại và thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào sản xuất nông nghiệp; thị trường bước đầu đã được thiết lập, tạo điều kiện cho sản xuất nông nghệp mở rộng, phát triển về quy mô; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của ngành Nông nghiệp và sự nỗ lực của các chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, hộ nông dân...

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý ngành Nông nghiệp cũng như các địa phương cần tiếp tục chú ý đến thời tiết, có kế hoạch, phương án để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Về vấn đề đất đai, trọng tâm là phải lãnh đạo, điều hành dồn đổi ruộng đất, tạo khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thay đổi tập quán canh tác, nhất là ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa. Để nông nghiệp phát triển bền vững và nâng cao giá trị gia tăng, ngành Nông nghiệp cũng như các địa phương cần quan tâm phát triển thị trường, tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở và ngành Nông nghiệp cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, căn cứ vào Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; cũng như các cơ chế, chính sách của tỉnh và trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 05 của BCH Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng; xác định khâu đột phá, trọng tâm, trọng điểm để xây dựng ngành Nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển bền vững. Đặc biệt, phải đẩy mạnh hơn nữa áp dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, trong đó nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp, trang trại, gia trại quy mô lớn, liên kết chặt chẽ các khâu, chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Tiếp tục thu hút đầu tư, xã hội hóa các nguồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

 

Về nhiệm vụ cụ thể, cần tập trung chỉ đạo sản xuất theo chương trình, đề án, dự án cụ thể. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ Sở Khoa học và Công nghệ cùng các địa phương lựa chọn, xác định lộ trình xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng đối với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, trang trại, gia trại và người nông dân giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong kiểm dịch động vật, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ thực vật, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; phát huy hiệu quả vai trò của hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở. Trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương không chạy theo thành tích, không làm bằng mọi giá mà phải hướng đến cái đích cuối cùng là nâng cao đời sống người dân.

 

Đinh Vũ


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm