TIN NỔI BẬT
 
Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 9/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

 

Năm 2016, nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ; 14 Nghị định và nhiều văn bản khác. Công tác thanh, kiểm tra được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm. Toàn ngành tổ chức 1.816 cuộc thanh, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản, tài nguyên nước; phát hiện vi phạm và xử lý hành chính với 375 tổ chức, thu hồi 1 số giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ… Bộ máy tổ chức của ngành được kiện toàn. Việc cải cách hành chính tiếp tục phát huy kết quả tích cực. Công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin đã có nhiều đổi mới, bám sát với thực tiễn hoạt động của ngành, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Hợp tác, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được nguồn lực, kinh nghiệm cho công tác quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động tuyên truyền cho cộng đồng về bảo vệ các nguồn tài nguyên, môi trường được tăng cường.

 

Tuy nhiên, năm 2016 cũng là năm lĩnh vực tài nguyên và môi trường xảy ra nhiều vấn đề như sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung; diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm mặn, sa mạc hóa tăng; nguồn nước tiếp tục bị suy giảm; hoạt động khai thác tài nguyên phức tạp; biến đổi khí hậu diễn biến bất thường gây ra nhiều thiên tai…

 

Đối với tỉnh Phú Thọ, hệ thống tổ chức, bộ máy của ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục được hoàn thiện, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành đã được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có chuyển biến rõ nét, bước đầu hình thành nên mô hình quản lý đất đai hiện đại; cấp được 24.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (tăng 400% so với cùng kỳ); việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, lãng phí đất đai đã đạt được kết quả tích cực; vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng cơ bản được tháo gỡ góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Đã kịp thời phát hiện những hạn chế và các sai phạm để chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

Dự báo năm 2017, khó khăn thách thức vẫn chưa giảm, đặc biệt là tình hình biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến sản xuất; nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản cao. Mục tiêu đề ra đối với ngành Tài nguyên và Môi trường là phải quản lý chặt chẽ, phát huy nguồn lực tài nguyên phục vụ cho đất nước phát triển; bảo vệ môi trường bền vững… Toàn ngành xác định những nhiệm vụ trọng tâm là: Phối hợp tốt với các bộ, ngành trung ương và địa phương nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực liên quan; rà soát đánh giá tình hình thực thi chính sách pháp luật và xác định những quy định không còn phù hợp, chồng chéo để sửa đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn lực tài nguyên; đổi mới công tác thanh, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện các sai phạm để có biện pháp xử lý kịp thời; tập trung cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện khung pháp lý, cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; nghiên cứu các giải pháp tổng thể đảm bảo an ninh nguồn nước; huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh…

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận những nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm vừa qua và yêu cầu: Trước nhiều thách thức trong thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu các phương án lâu dài để giải quyết bài toán tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển và bảo vệ môi trường. Chú ý phát huy kết quả, khắc phục hạn chế của năm trước để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, trong đó chú trọng sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài nguyên; tiếp tục hoàn thiện thể chế để đáp ứng yêu cầu thực tiễn; rà soát lại các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nâng cao chất lượng các dự án khai thác tài nguyên; quan tâm đến công tác thẩm định, đánh giá chất lượng môi trường; xây dựng đề án chống ô nhiễm môi trường ở các đô thị lớn; chú trọng các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm. Đồng chí nhấn mạnh sẽ không cấp phép đầu tư xây dựng các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; các dự án đã đầu tư xây dựng chỉ được khai thác sử dụng khi có đủ cơ sở xử lý chất thải, nước thải đúng quy định.

 

Khánh Trang


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm