TIN NỔI BẬT
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

PhuthoPortal - Ngày 11/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, nghe, cho ý kiến vào Báo cáo Đề án củng cố kiện toàn các trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện, thành, thị; Báo cáo về việc xây dựng Quy định chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Cùng dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc chủ trì hội nghị

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 13 TTBDCT trực thuộc 13 Ban thường vụ cấp ủy các huyện, thành, thị. Sau 20 năm thành lập và đi vào hoạt động, các TTBDCT trên địa bàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục nghìn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp qua các nhiệm kỳ và đóng góp vào thành công của công cuộc đổi mới.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các TTBDCT trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả đào tạo bồi dưỡng ở hầu hết các TTBDCT chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; việc quản lý về chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng còn bất cập, một số lớp chương trình đào tạo, bồi dưỡng chưa thiết thực, cắt xén nội dung, chương trình; chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chậm đổi mới, có sự chồng chéo giữa các lớp, các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Đào tạo trình độ sơ cấp lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên chưa được các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả đào tạo 2011 - 2016, các TTBDCT chỉ mở được 20 lớp sơ cấp lý luận chính trị, bình quân mỗi trung tâm mở được 1,5 lớp với số lượng 1.236 học viên, đạt 0,31% so với tổng số đảng viên hiện chưa có trình độ sơ cấp lý luận trở lên. Đội ngũ giảng viên tại các TTBDCT chưa đủ yêu cầu cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu...

 

Đề án củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại các TTBDCT được xây dựng nhằm mục tiêu củng cố kiện toàn, đầu tư nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, trước hết là cán bộ đương chức và dự nguồn lãnh đạo, quản lý cơ sở có bản lĩnh chính trị, trình độ chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 của Đề án, phấn đấu hầu hết đảng viên kết nạp hằng năm có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên; các TTBDCT có đủ biên chế, 100% đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực thực tiễn trong giảng dạy; các TTBDCT được đầu tư xây dựng đảm bảo đủ điều kiện, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập; đảm bảo đủ kinh phí cho các hoạt động của TTBDCT...

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng hoạt động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá, việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy của các TTBDCT hiện nay; đồng thời, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cần thiết phải tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Đổi mới nhận thức và tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đối với TTBDCT; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng quy chuẩn chung đối với các TTBDCT; tăng cường đảm bảo kinh phí cho đầu tư cơ sở vật chất, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của TTBDCT và hỗ trợ học viên…

 

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc nhấn mạnh: Việc đổi mới, củng cố kiện toàn các TTBDCT huyện, thành, thị là vấn đề cấp thiết hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong tình hình mới, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ sẽ ban hành Kết luận về củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại các TTBDCT trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung đánh giá thực trạng hoạt động của các TTBDCT; đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các TTBDCT đến năm 2020.

 

Về phương hướng trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc yêu cầu cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quyết định 185 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TTBDCT huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trên cơ sở vị trí, chức năng, nhiệm vụ được quy định, các huyện, thành, thị ủy căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của địa phương để xây dựng kế hoạch đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy quan tâm chỉ đạo tiến hành rà soát, đánh giá lại tổ chức bộ máy của các TTBDCT, trong đó tập trung rà soát chất lượng bộ máy quản lý, đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức để bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng, phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng. Đánh giá lại hiện trạng cơ sở vật chất, căn cứ tiêu chuẩn của các TTBDCT để đề xuất xây dựng kế hoạch, lộ trình bố trí kinh phí thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, trong đó ưu tiên, bố trí trước việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bổ sung các hạng mục, hệ thống cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác giảng dạy. Nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các TTBDCT, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy phải là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy phụ trách, lãnh chỉ đạo toàn diện hoạt động TTBDCT; đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện, thành, thị ủy trực tiếp phụ trách hoạt động TTBDCT. Đối với các địa phương cần phải bố trí đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo cấp huyện kiêm giữ chức giám đốc TTBDCT phải báo cáo trực tiếp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, xem xét quyết định.

 

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc cũng đã nhất trí các nội dung về việc xây dựng Quy định chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

 

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016.

 

Lệ Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm