TIN NỔI BẬT
 
Giám sát tình hình và kết quả thực hiện các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản tại huyện Tân Sơn

PhuthoPortal - Ngày 20/3, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình và kết quả thực hiện các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2012 - 2016 và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) của huyện Tân Sơn và các xã: Minh Đài, Tân Phú. Cùng đi có các đồng chí: Vi Trọng Lễ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Công Thủy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Đình Thưởng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc kết luận buổi làm việc tại huyện Tân Sơn

 

Trong giai đoạn 2012 - 2016, huyện Tân Sơn đã triển khai thực hiện 20 dự án, trong đó có 17 dự án UBND tỉnh phê duyệt, 3 dự án UBND huyện phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 1.412,5 tỷ đồng. Các dự án trên đã được bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư với tổng số vốn trên 667 tỷ đồng. Đến hết năm 2016, đã giải ngân 667,190 tỷ đồng/667,671 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 99,9%. Các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Sơn đến năm 2020. Các tuyến đường giao thông được đầu tư xây dựng nâng tỷ lệ đường nhựa đến trung tâm các xã đạt 100%; tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 56,5%, khắc phục tình trạng chia cắt trong mùa mưa lũ... Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm được phát huy hiệu quả. Qua thanh tra, kiểm toán có 11 dự án phải thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước với số tiền trên 2,7 tỷ đồng; giảm cấp phát thanh toán, giảm giá trị quyết toán trên 3 tỷ đồng.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện toàn huyện vẫn còn 2 dự án chậm tiến độ so với phê duyệt đầu tư; việc huy động, lồng ghép nguồn vốn ngân sách huyện, xã để thực hiện các dự án còn thấp; có 11 dự án phải điều chỉnh so với quyết định phê duyệt ban đầu. Đến hết ngày 31/12/2016, tổng số tiền nợ đọng XDCB của huyện là trên 20,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách của huyện và xã phải trả nợ XDCB là trên 1,6 tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng nợ đọng, huyện đã đề ra các giải pháp như: Rà soát những diện tích đất có lợi thế để quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực tại chỗ để lồng ghép, triển khai thực hiện các công trình dự án thiết yếu; làm tốt công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, không làm phát sinh nợ XDCB…

 

Đối với xã Tân Phú, trong giai đoạn 2012 - 2016 đã thực hiện 5 dự án đầu tư thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư gần 7,4 tỷ đồng. Lũy kế hoàn thành đến hết năm 2016 là gần 6,7 tỷ đồng, đã lồng ghép bố trí vốn từ các chương trình, dự án là gần 6,5 tỷ đồng, vốn bố trí giai đoạn 2012 - 2016 trên 4,4 tỷ đồng… Nợ đọng XDCB đến hết năm 2016 còn 196 triệu đồng, không có nợ đọng XDCB phát sinh thêm. Giai đoạn trên, xã Minh Đài đã thực hiện 10 dự án thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư trên 9,7 tỷ đồng; khối lượng hoàn thành đến hết năm 2016 đạt 8,8 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động lồng ghép từ các dự án, chương trình đạt trên 6,7 tỷ đồng; vốn bố trí đến hết năm 2016 được hơn 8 tỷ đồng. Nợ đọng XDCB đến hết năm 2016 còn 216 triệu đồng, không có nợ đọng phát sinh thêm. Các nguồn vốn trên đã được các xã quản lý, giải ngân có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, quy định. Các dự án đầu tư trên địa bàn các xã được nhân dân đồng thuận cao, phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng…

 

Sau khi đi kiểm tra tại công trình cầu Minh Thuận nối 2 xã Minh Đài và Mỹ Thuận; công trình cầu treo Hồng Kiên thuộc xã Mỹ Thuận; đánh giá quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Tân Phú, xã Tân Phú; kiểm tra khu định canh định cư Đồng Răng - nơi tái định cư cho 40 hộ đồng bào dân tộc nghèo thuộc xã Thạch Kiệt; nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn giám sát, kết luận buổi làm việc, đối với 2 xã Minh Đài và Tân Phú, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đã đánh giá cao sự cố gắng của lãnh đạo địa phương trong việc sử dụng ngân sách nhà nước trong đầu tư XDCB giai đoạn 2012 - 2016. Đồng chí khẳng định: Trong quá trình đầu tư, triển khai xây dựng các dự án, công tác quản lý đã được địa phương quan tâm, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định; không để xảy ra vướng mắc phải tiến hành thanh tra, kiểm tra khi thực hiện quyết toán vốn đầu tư. Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng khi 2 xã Minh Đài, Tân Phú mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tình hình nợ đọng XDCB là rất ít, có khả năng thanh toán sớm.

 

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, xã Minh Đài cần tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đảm bảo đồng bộ, theo hướng mở, phát huy lợi thế là trung tâm kinh tế của huyện, gần với Vườn Quốc gia Xuân Sơn để phát triển dịch vụ du lịch; huyện cần nghiên cứu để có phương án xử lý rác thải phù hợp với các điều kiện của miền núi để xã sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đối với xã Tân Phú, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã bổ sung ngay chương trình xây dựng NTM vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của xã, bởi việc xây dựng NTM thành công sẽ là tiền đề để xã nâng cấp từ đô thị loại V lên thị trấn trong thời gian tới; có trách nhiệm phối hợp cùng với huyện để theo dõi, quản lý, giám sát các chương trình, dự án đầu tư XDCB trên địa bàn theo đúng trách nhiệm, phân cấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống thấp hơn mức trung bình của tỉnh; đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân ở các vùng thôn, bản nằm cách xa trung tâm; chủ động đề xuất với huyện bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đô thị đảm bảo sát với thực tế, phát huy được hiệu quả.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc cho ý kiến chỉ đạo sau khi đi kiểm tra tại khu định canh định cư Đồng Răng - nơi tái định cư cho 40 hộ đồng bào dân tộc nghèo thuộc xã Thạch Kiệt

 

Đối với huyện Tân Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, bộ mặt của huyện Tân Sơn nói chung và từng xã nói riêng ngày càng đổi thay, phát triển, tạo niềm tin vững chắc giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Các công trình khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nhân dân trong huyện đã rất tích cực, trách nhiệm khi tham gia hiến đất, ủng hộ ngày công lao động để xây dựng NTM.

 

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra rằng, mặc dù hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện đã có sự đổi thay, từng bước hiện đại hóa, nhưng xét về tổng thể chung vẫn còn nhiều khó khăn, chưa thoát khỏi huyện nghèo theo Chương trình 30a của Chính phủ; còn nhiều xã, nhiều khu vực trên địa bàn còn đặc biệt khó khăn; trình độ của đội ngũ cán bộ của huyện, của xã còn hạn chế, chưa tạo được nguồn cán bộ tại chỗ để gắn bó, phục vụ địa phương. Hiện nay, huyện mới chỉ hoàn thành quyết toán được 1 công trình; nguồn lực trả nợ rất ít, chủ yếu trông chờ vào vốn của nhà nước, việc huy động nguồn lực tại chỗ là không đáng kể…

 

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Đối với các dự án, công trình đầu tư có quy mô lớn, quan trọng, có tính trọng điểm, huyện cần phải tập trung rà soát lại quá trình triển khai, tính hợp lý và hiệu quả để có cơ sở điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; đối với những công trình mới cần có sự đầu tư từ nguồn vốn của trung ương, của tỉnh, địa phương, huyện cần nghiên cứu, lựa chọn, tập trung đầu tư vào khu vực xã Tân Phú để nhanh chóng đưa xã trở thành thị trấn trong thời gian sớm nhất; đối với các công trình cơ bản đã ứng vốn mà chưa hoàn thiện phải báo cáo cụ thể với tỉnh để yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện; với các công trình có dấu hiệu vi phạm cần phải xem xét nghiêm túc để tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời. Đồng chí cũng yêu cầu huyện cần quan tâm đến các vấn đề an ninh trật tự, nhà ở, y tế, giáo dục, thị trường, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp… sau khi Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Tân Phú hoàn thành và đi vào hoạt động; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ địa phương nhằm nâng cao trình độ về đầu tư XDCB, từ đó phục vụ công tác tham mưu, giám sát các dự án…

 

Đối với việc giải quyết nợ đọng XDCB, đồng chí yêu cầu huyện cần ưu tiên bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ các dự án, chương trình; xây dựng phương án trả nợ cụ thể đối với từng nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên; tăng cường thực hành tiết kiệm, bố trí chi hợp lý, đấu giá quỹ đất để tạo nguồn thu dành khoản trả nợ hằng năm.

 

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào một số đề xuất, kiến nghị của huyện đối với việc triển khai xây dựng, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Tân Phú và nhiều nội dung khác.

 

Lệ Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm