TIN NỔI BẬT
 
Phát huy truyền thống, xây dựng đảng bộ huyện Thanh Sơn ngày càng vững mạnh, phát triển

PhuthoPortal - Thanh Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Tây - Nam của tỉnh, nối giữa thủ đô Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc của tổ quốc. Nhân dân đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu; trải qua các giai đoạn lịch sử, Thanh Sơn luôn là địa bàn, căn cứ kháng chiến quan trọng chống lại sự đô hộ, áp bức, bất công của chế độ thực dân, phong kiến, góp phần không nhỏ khơi dậy ngọn lửa yêu nước và tinh thần quật khởi của dân tộc ta. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, Thanh Sơn đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - trật tự, bảo vệ chắc chắn khối đại đoàn kết dân tộc.


Trung tâm huyện Thanh Sơn

 

Ngược dòng lịch sử cách đây gần 184 năm, mùa Thu năm 1833, dưới triều đại nhà Nguyễn, năm Minh Mệnh thứ XIV đã chia tách huyện Thanh Xuyên của tỉnh Hưng Hóa thành 2 huyện Thanh Sơn và Thanh Thủy.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong quá trình đấu tranh giành chính quyền Cách mạng, ngày 11 tháng 8 năm 1945, cùng với lực lượng du kích chiến khu Vạn Thắng, lực lượng tự vệ Thanh Sơn đã chiếm huyện lỵ Đồn Vàng giành chính quyền về tay nhân dân. Với thắng lợi lịch sử này, Thanh Sơn là một trong những nơi giành được chính quyền sớm nhất của tỉnh.

 

Tháng 1/1946, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn cách mạng mới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng ở những vùng trọng yếu, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài. Từ thực tiễn của địa phương, căn cứ vào yêu cầu lãnh đạo cách mạng của Đảng và số lượng đảng viên của huyện Thanh Sơn, ngày 1/5/1947, Tỉnh ủy quyết định tách Chi bộ liên huyện Nông - Sơn - Thủy thành các Chi bộ độc lập (gồm Chi bộ Thanh Sơn, Chi bộ Tam Nông và Chi bộ Thanh Thủy). Với quyết định này, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thanh Sơn chính thức thành lập, đánh dấu mốc son quan trọng trên chặng đường phát triển của Đảng bộ huyện. Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhân dân các dân tộc trong huyện đã bền gan, vững chí, một lòng theo Đảng làm cách mạng. Từ 1 chi bộ với 8 đảng viên, đến cuối năm 1947, Thanh Sơn đã có 36 đảng viên sinh hoạt trong 4 Chi bộ ghép liên xã gồm: Chi bộ Minh Khai (cụm Tam Thắng); Chi bộ Tô Hiệu (cụm Sơn Hùng); Chi bộ Trần Phú (cụm Võ Khả) và Chi bộ khối cơ quan.

 

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ (ngày 19/12/1946), huyện miền núi Thanh Sơn trở thành mặt trận nóng bỏng phía Tây - Nam của tỉnh. Địa bàn Thanh Sơn là nơi trực tiếp phải đương đầu với những cuộc hành quân càn quét, cướp bóc, đánh phá liên tục của thực dân Pháp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của các Chi bộ Đảng, quân và dân Thanh Sơn đã phối hợp với bộ đội chủ lực tổ chức đánh hàng trăm trận, góp phần quan trọng đập tan kế hoạch “Đánh nhanh, thắng nhanh” và làm thất bại âm mưu “Lập phòng tuyến Sông Đà”, “Lập tề ngụy, Lập Xứ Mường tự trị” của thực dân Pháp.

 

Trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta chuyển sang giai đoạn gay go, quyết liệt nhất, tháng Giêng năm 1948, Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Sơn lần thứ nhất được tổ chức tại xóm Bục, xã Sơn Hùng, đánh dấu bước chuyển biến mới về phong trào Cách mạng trong huyện và là một thành công lớn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Sau hơn 1 năm, đến tháng 6 năm 1949, từ 36 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ, Đảng bộ huyện Thanh Sơn đã phát triển được gần 300 đảng viên với 20 Chi bộ, trong đó 17/17 xã đều có Chi bộ Đảng.

 

Trải qua 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tiến hành công cuộc đổi mới của Đảng, Đảng bộ huyện Thanh Sơn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện đoàn kết các dân tộc, từng bước vượt qua khó khăn vững bước đi lên. 1.136 thanh niên ưu tú của huyện đã tham gia bộ đội kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, hơn 11 ngàn lượt người đi dân công phục vụ các chiến dịch, 8.230 thanh niên lên đường nhập ngũ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Huyện có 1.543 liệt sĩ, 728 thương binh, 321 bệnh binh và hơn 800 anh, chị em tham gia thanh niên xung phong... Với sự hy sinh, cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn và 11 xã trong huyện đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu: “Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Pháp”; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Sơn được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba, hạng  Nhì cùng hàng ngàn Huân, Huy chương các loại và Bằng khen, giấy khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích. Toàn huyện có 57 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “ Mẹ Việt Nam anh hùng”; 3 anh hùng lực lượng vũ trang; 2 anh hùng lao động; một danh hiệu nhà giáo ưu tú, một danh hiệu thầy thuốc ưu tú.

 

Năm 2007, thực hiện Nghị định 61/2007/NĐ – CP, ngày 09/4/2007 của Thủ ttướng Chính Phủ về “điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thanh Sơn để thành lập huyện mới Tân Sơn”,  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo, ban hành Nghị quyết điều chỉnh các mục tiêu kinh tế - xã hội; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị trong tình hình mới, đã tạo nhiều chuyển biến căn bản trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

 

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng: Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 11%. Trong đó: Nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,2%, Công nghiệp - xây dựng tăng 12,5%, dịch vụ thương mại 15,8%;  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng của huyện. Tỷ trọng Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản  42,6%; Dịch vụ thương mại 35,3 %; Công nghiệp - xây dựng 22,1%. Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trường từng bước được chú trọng. Lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng có nhiều khởi sắc, nhất là hệ thống cầu, đường giao thông như cầu đường nối thị trấn Thanh Sơn với xã Sơn Hùng; cầu sông Bần xã Võ Miếu; đường Thục Luyện đi Võ Miếu; đường giao thông liên huyện Thanh Thủy - Thanh Sơn; hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông hóa…Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, đến nay xã Lương Nha đã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều bước phát triển. Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều khởi sắc, toàn huyện hiện có 50 trường học đạt chuẩn Quốc gia, trong đó nhiều trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; 7/23 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; 76% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 92,8% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, 100% khu dân cư có điểm sinh hoạt văn hóa.

 

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường,vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được phát huy. Đảng bộ đã triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt cao. Hệ thống chính trị được củng cố vững chắc; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

 

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần  “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực để thực hiện tốt 2 khâu đột phá là đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông- lâm sản gắn với đầu tư phát triển vùng sản xuất nguyên liệu và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tạo nền tảng vững chắc đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị Quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.” Thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu đến năm 2020 đưa Thanh Sơn trở thành huyện phát triển toàn diện; xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và ước nguyện về một Thanh Sơn miền núi non xanh muôn đời của các bậc tiền nhân.

 

Phan Trọng Tấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Sơn


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm