KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
 
Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 - 2017

PhuthoPortal – Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5591/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 - 2017.


Mục đích của kế hoạch nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế. Các hoạt động trong Cuộc thi là cơ hội để học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý tỉnh Phú Thọ giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm giáo dục với các tỉnh bạn. Qua đó, giới thiệu về hình ảnh, con người Phú Thọ, sự phát triển của tỉnh và của ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

 

Đối tượng dự thi là các em học sinh đang học lớp 8, 9 và học sinh đang học THPT của 31 tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế trở ra. Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực như y sinh và khoa học sức khỏe, sinh học tế bào phân tử, hóa học, toán học, vật lý và thiên văn, rô bốt và máy thông minh, phần mềm hệ thống, y học chuyển dịch, kỹ thuật môi trường…

 

Thời gian tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2017 từ ngày 06/3/2017 đến ngày 09/3/2017 tại Nhà thi đấu Quân khu 2, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm