KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
 
Nghiệm thu đề tài “Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Ninh (1939 - 2017)

PhuthoPortal - Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài “Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Ninh (1939 - 2017)” trên cơ sở kế thừa, tái bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Ninh (1939 - 2002)” và bổ sung giai đoạn huyện Phù Ninh được tái lập cho đến nay (1999 - 2017). 


Quang cảnh hội nghị

 

Cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Ninh (1939 - 2017) tái hiện lại lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Phù Ninh đã đạt được trong 70 năm qua. Trong thời gian  gần một năm sưu tầm, biên soạn và tiếp thu, chỉnh sửa qua các lần hội thảo, cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Ninh được tái bản lần này là một công trình khoa học, ghi lại những dấu ấn quan trọng, những trang sử hào hùng mà Đảng bộ và nhân dân huyện Phù Ninh đã đạt được.

 

Cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Ninh ( 1939 - 2017) có 7 chương, trong đó, chương I khái lược phong trào cách mạng của Phù Ninh trước khi thành lập Đảng bộ huyện (1939 - 1946). Từ chương II đến chương VI tái hiện lại quá trình Đảng bộ huyện Phù Ninh ra đời, lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội; vừa sản xuất, vừa chiến đấu, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công cuộc đổi mới. Chương VII được bổ sung mới, đánh giá những thành tựu từ khi Đảng bộ huyện được thành lập, lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1999 - 2017).

 

Cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Ninh (1939 - 2017) được xuất bản vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Phù Ninh (18/5/1947 - 18/5/2017.

 

Kim Thu 


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm