KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
 
Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ: Tăng khả năng kết nối, liên thông các hệ thống thông tin trên quy mô rộng

PhuthoPortal - Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia. Xây dựng Chính phủ điện tử trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bất cứ Chính phủ nào. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San và Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh nhấn nút khai trương hệ thống Một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ

 

Chính phủ điện tử có thể hiểu một cách cơ bản là Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Các dịch vụ của Chính phủ điện tử thông thường bao gồm các nhóm dịch vụ: G2C - Chính phủ cung cấp thông tin và dịch vụ cho người dân; G2B - Chính phủ cung cấp thông tin và dịch vụ cho doanh nghiệp; G2G - Cung cấp thông tin và các dịch vụ liên quan giữa các cơ quan Chính phủ với nhau; G2E - Chính phủ cung cấp các thông tin và dịch vụ cho cán bộ, công chức.

 

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Với những yêu cầu thực tế của tỉnh Phú Thọ, ngày 13/4/2017, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ. Quyết định này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng tích hợp, chia sẻ của tỉnh Phú Thọ; xây dựng hệ thống điện tử xuyên suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; tạo lập môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của các cấp chính quyền; cung cấp các dịch vụ công mức độ 3, tích hợp dịch vụ thanh toán điện tử, nghiên cứu thử nghiệm gửi kết quả trực tiếp qua đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công mức 4); xây dựng, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu vận hành, lưu trữ của các ứng dụng và cơ sở dữ liệu chính quyền điện tử tỉnh.

 

Mô hình Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh

 

Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong triển khai kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo sâu sát và đầu tư hiệu quả cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Mặc dù với số tiền đầu tư không lớn so với mặt bằng chung toàn quốc về công nghệ thông tin nhưng tỉnh Phú Thọ đã đạt được các kết quả ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin như: Công tác xây dựng văn bản quản lý đã tạo môi trường pháp lý quan trọng để phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan ngày càng hoàn thiện, hiệu quả; hình thành được nền tảng tốt về các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống các cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành; nguồn nhân lực công nghệ thông tin phát triển.

 

Đến nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh có bước phát triển đáng kể. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã đứng trong nhóm khá của các tỉnh có chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Theo báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam phối hợp thực hiện, năm 2016, tỉnh Phú Thọ xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố, tăng 15 bậc so với bảng xếp hạng năm 2015.

 

Hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước đã được đầu tư xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ công chức và các cơ quan, đơn vị. 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị đã có mạng nội bộ (LAN), tỷ lệ cán bộ, công chức, được trang bị máy tính làm việc đối với cấp tỉnh, cấp huyện đạt 98%, cấp xã đạt 74%. Máy tính tại các cơ quan, đơn vị được kết nối Internet băng thông rộng để khai thác và trao đổi thông tin trên môi trường mạng. 100% sở, ngành, huyện, thị đã cài đặt và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; hơn 5.000 hòm thư điện tử công vụ được tạo lập tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử. 100% các đơn vị đã có trang thông tin điện tử bước đầu cung cấp, cập nhật đầy đủ hệ thống bộ máy tổ chức, thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, thông tin về dự án, đấu thầu. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Phú Thọ đã được đầu tư xây dựng với 16 điểm cầu (tại UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị và Trung tâm Hội nghị tỉnh) đi vào hoạt động phục vụ các cuộc họp chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Hệ thống Một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2017, cung cấp 2.306 dịch vụ công và dịch vụ hành chính công trực tuyến, trong đó mức độ 1, 2 là 1.886 dịch vụ; mức độ 3 là 514 dịch vụ góp phần công khai minh bạch, đơn giản hóa quá trình giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công nghiệp công nghệ thông tin có bước phát triển mới, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đến thời điểm này là 250 doanh nghiệp, thu hút số lượng lớn lao động trong tỉnh. Tổng giá trị xuất khẩu công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2016 ước đạt 225 triệu USD.

 

Tuy nhiên, dễ nhận thấy các hệ thống thông tin của tỉnh hiện nay chưa có khả năng kết nối liên thông, tích hợp, đồng bộ, cơ sở dữ liệu các ngành, các cấp chưa kết nối với cơ sở dữ liệu chung của tỉnh. Vì vậy, việc triển khai kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ để tăng khả năng kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, đồng bộ dữ liệu trên quy mô toàn tỉnh càng cần được chú trọng.

 

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của tỉnh, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, cải cách hành chính, đảm bảo hạ tầng và các ứng dụng khi sử dụng phải tích hợp với trục liên thông của tỉnh theo yêu cầu của Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn an ninh thông tin; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo định hướng của tỉnh trong công tác quản lý hành chính, xây dựng và triển khai ứng dụng chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý ở các cấp độ phù hợp, bảo đảm nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh hiệu quả, lâu dài.

 

Nguyễn Hữu Việt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm