KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở huyện miền núi Thanh Sơn

PhuthoPortal - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Sơn luôn quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác chuyên môn và chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn.


Ứng dụng CNTT giúp các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức tốt các hội nghị trực tuyến (Ảnh chụp tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn)

 

Hiện nay, hạ tầng CNTT trên địa bàn huyện đã được chú trọng đầu tư, nhiều phần mềm ứng dụng được khai thác và sử dụng. Tại các cơ quan của huyện hầu hết đều được đầu tư trang thiết bị, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác hằng ngày. Các đơn vị đều kết nối Internet, sử dụng dịch vụ thư điện tử để giao dịch và khai thác thông tin qua mạng. Đồng thời, các cơ quan đã bổ sung kinh phí mua máy tính, các thiết bị phụ trợ như máy in, máy quét, máy phô tô… góp phần hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công việc. Ở cấp huyện, đối với hệ thống mạng CNTT của khối Đảng, đoàn thể hoạt động tốt, ổn định. Hệ thống chống sét, chống cháy nổ, an ninh được lắp đặt đảm bảo đúng kỹ thuật.

 

Đối với UBND huyện đã triển khai lắp hệ thống mạng nội bộ LAN tại các phòng chuyên môn; bổ sung lắp đặt 10 bộ phát wifi nhằm phục vụ công tác trao đổi, khai thác thông tin qua Internet. Tỷ lệ máy tính kết nối Internet đạt 100% (trừ các máy tính thực hiện quy định bảo mật); tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên trao đổi công việc qua mạng đạt 90%... Riêng các cơ sở giáo dục có 100% công chức, viên chức quản lý trường học được trang bị máy tính để làm việc; 100% các đơn vị trường học đã kết nối Internet.

 

Bên cạnh đó, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của huyện được duy trì hoạt động, phục vụ tốt các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn trực tuyến khi cần thiết, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Cùng với đó, trang thông tin điện tử của huyện cũng tiếp tục được nâng cấp nhằm đăng tải những tin tức, sự kiện, tiềm năng, thế mạnh và cơ chế chính sách ưu tiên đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, đồng thời cung cấp các dịch vụ hành chính công theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân. Với trên 574.000 lượt truy cập, trang thông tin điện tử đã trở thành kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan Nhà nước.

 

Ngoài ra, huyện đang triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác văn thư; các ứng dụng chuyên ngành như: Phần mềm kế toán, phần mềm dự toán G8 và phần mềm thiết kế, phần mềm quản lý người có công... Qua đó khẳng định tính ưu việt trong việc cung cấp, cập nhật văn bản mới; tăng cường gửi, nhận các văn bản điện tử.

 

Không chỉ ở cấp huyện, đối với các xã, thị trấn cũng luôn được quan tâm đầu tư về trang thiết bị, mua máy tính và các thiết bị phụ trợ góp phần hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công việc; tỷ lệ máy tính trang bị cho cán bộ, công chức cấp xã đạt trên 60%. Các đơn vị đều kết nối Internet để giao dịch và khai thác thông tin qua mạng, nhiều xã, thị trấn có kết nối Internet băng thông rộng đạt 50%. Những địa phương chưa có cán bộ chuyên trách về CNTT hầu hết đều bố trí cán bộ công chức xã có trình độ tin học A trở lên, có thể làm việc trên máy tính, trao đổi thông tin qua thư điện tử và khai thác hiệu quả Internet.

 

Tuy nhiên, do là huyện miền núi còn nhiều khó khăn về kinh phí, địa hình nên việc lắp đặt, ứng dụng CNTT còn một số hạn chế nhất định như: Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ còn thấp; mức độ sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành hạn chế; hạ tầng CNTT cấp xã còn thiếu...

 

Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT từ cấp huyện đến cấp xã. Nhanh chóng hoàn thiện các nội dung xây dựng mạng nội bộ đạt chuẩn chung; hoàn thiện trang thông tin điện tử theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; rà soát, cung cấp đầy đủ dịch vụ hành chính công trên trang thông tin điện tử; tăng cường sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh như: Hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến tỉnh, thư điện tử tỉnh Phú Thọ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành đồng thời thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản đến cấp xã và cấp tỉnh theo quy định. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng, quán triệt nguồn nhân lực, đặc biệt cho cán bộ, công chức cấp xã nhằm nâng cao trình độ, thay đổi nhận thức cho cán bộ, từng bước chuyển đổi phương thức làm việc truyền thống sang ứng dụng hiệu quả CNTT trong công việc.

 

Phùng Huyền Trang


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm