KINH TẾ
 
Thu hút FDI: Động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

PhuthoPortal - Phú Thọ là một tỉnh miền núi, nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với khởi điểm là một tỉnh nghèo, thuần nông, Phú Thọ cần một nguồn vốn lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Các doanh nghiệp FDI đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đẩy nhanh tiến trình hội nhập của địa phương (ảnh chụp tại Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ)

 

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Phú Thọ đã nỗ lực tìm giải pháp huy động mọi nguồn lực, trong đó, xác định dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết khó khăn và khai thác tiềm năng sẵn có, tỉnh đã chú trọng tận dụng “cú huých” từ bên ngoài bằng việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách và hàng loạt các biện pháp để thu hút cũng như hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai dự án.

 

Năm 1992 là năm đánh dấu Phú Thọ có dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước đầu tiên. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, số lượng, nguồn vốn các dự án đầu tư nước ngoài cũng có nhiều biến động. Giai đoạn 2001 - 2007 là giai đoạn Phú Thọ đạt được một số thành tựu quan trọng trong thu hút dòng vốn này. Thời kỳ này, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng nhanh cả về số lượng lẫn quy mô sản xuất kinh doanh. Toàn tỉnh đã thu hút được 76 dự án, tổng vốn đăng ký 353,34 triệu USD với các đối tác chủ yếu là các quốc gia đến từ Đông Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần làm gia tăng tiềm lực công nghiệp của tỉnh, giúp cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa bằng cách tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP của tỉnh. Năm 2007, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp trên 70% vào giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Chất lượng hàng hóa, uy tín của thương hiệu và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế cũng góp phần làm cho thế giới biết nhiều đến Phú Thọ. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn này đã để lại những khởi đầu tốt đẹp cho giai đoạn sau này.

 

Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng trên cơ sở chính sách đầu tư cởi mở của Việt Nam, sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành trong tỉnh, hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục có những bước tiến mới, đóng góp ngày càng quan trọng cho tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc cải cách thể chế gắn liền đơn giản hoá các thủ tục đầu tư theo hướng minh bạch và thông thoáng cho các doanh nghiệp, mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ,… của các cấp chính quyền đã khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư cũng như mạnh dạn hơn trong việc tăng vốn, mở rộng quy mô các dự án đầu tư với số doanh nghiệp, dự án và số vốn đầu tư liên tục tăng. Số doanh nghiệp, dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn hiện đã tăng lên con số 220 doanh nghiệp, dự án với tổng số vốn đầu tư trên 1.204 triệu USD, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực may mặc, dệt nhuộm, giầy da, chế biến nông sản thực phẩm, hoá chất, phụ tùng ngành dệt may, bao bì, sản xuất thiết bị máy tính, điện tử… Riêng năm 2016, Phú Thọ đã có 11 dự án FDI được cấp mới, với tổng số vốn đăng ký 84,1 triệu USD.

 

Không thể phủ nhận những vai trò tích cực của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua. Khu vực kinh tế này phát triển ngày một năng động trong điều kiện vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn hẹp, các doanh nghiệp Nhà nước còn có những khó khăn cũng đã giải quyết và giảm bớt phần nào những khó khăn về vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. Không chỉ tạo sự tăng trưởng kinh tế, tăng xuất khẩu, từ đó tăng thêm nguồn thu ngoại tệ, đóng góp vào tăng thu ngân sách của tỉnh, các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài còn là những doanh nghiệp có công nghệ sản xuất tiên tiến, thu hút, giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động địa phương. Mặt khác, tỷ trọng các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của tỉnh, giảm dần tỷ lệ cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài còn có những đóng góp tích cực trong các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội của tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc.

 

Để dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục chảy mạnh vào tỉnh theo hướng chọn lọc các dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường,… thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư; ban hành các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh và thu hút các nhà đầu tư mới, góp phần đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của địa phương.

 

Khuất Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm