KINH TẾ
 
Khoảng 600 doanh nghiệp được thành lập mới năm 2016

PhuthoPortal - Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, năm 2016, ngành chức năng của tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 73 dự án, gồm 62 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 7.078,4 tỷ đồng; 11 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 84,1 triệu USD. Cấp đăng ký thành lập cho khoảng 600 doanh nghiệp, tăng 32% so cùng kỳ, số vốn đăng ký ước đạt 2.450 tỷ đồng. Tiến hành hay đổi nội dung đăng ký cho 450 doanh nghiệp; cổ phần hóa 2 doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH NN MTV Xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ và Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ nhà ở và kinh doanh bất động sản Phú Thọ) và tiếp tục thoái vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp.


 

Trong năm, đã có 12 dự án hoàn thành, đi vào sản xuất, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 106 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đã sản xuất kinh doanh trở lại, tăng 34,2% so cùng kỳ. Điều này cho thấy công tác chỉ đạo cũng như các giải pháp của tỉnh trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã tiếp tục huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới.

 

Tuy nhiên, do gặp khó khăn, đã có 35 doanh nghiệp đăng ký giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

 

Cùng với việc tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư, thành lập mới của tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng không ngừng đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì hoạt động và phát triển bền vững. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 6000 doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đã nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào duy trì tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh, tạo việc làm cho trên 56.000 lao động cũng như nộp ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.

 

Phương Hà


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm