KINH TẾ
 
Thực hiện mục tiêu phát triển Nông nghiệp, Nông thôn theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững

PhuthoPortal - Sau 20 năm kể từ khi tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của bà con nông dân, nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ có nhiều khởi sắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.


 

Có thể khẳng định, sản xuất nông nghiệp trong nhiều năm qua đã đóng góp quan trọng và là trụ đỡ của nền kinh tế của tỉnh. Năm 1997, thời điểm tái lập tỉnh, trước những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, biến động bất lợi của thị trường trong và ngoài nước, tỉnh đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhờ vậy, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi đều tăng nhanh, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới. Giai đoạn 1997 - 2010 tốc độ tăng trưởng bình quân 7%/năm; giai đoạn 2011 - 2015 tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 5,09%/năm, năm 2016, tốc độ tăng trưởng được duy trì đạt 5,2%. Cơ cấu nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục được chuyển dịch mạnh mẽ, tích cực; trong từng lĩnh vực đã có sự chuyển dịch theo chiều sâu góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

 

Đặc biệt, lĩnh vực trồng trọt đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Sản lượng lương thực đạt 460,1 nghìn tấn, tăng 1,67 lần so với năm 1997, đảm bảo an ninh lương thực. Sản xuất chè tăng cả về quy mô diện tích, năng suất và hiệu quả kinh tế. Đến nay diện tích chè đạt 16,7 nghìn ha, tăng 2,4 lần; sản lượng 163,1 nghìn tấn, tăng 7 lần so với năm 1997. Cây trồng có giá trị cao như bưởi Đoan Hùng, bưởi Diễn được chú trọng phát triển với diện tích trên 2,4 nghìn ha, tăng 1,8 nghìn ha; sản lượng 16,3 nghìn tấn, tăng gấp 3,3 lần so với năm 1997. Chăn nuôi có bước tăng trưởng nhanh cả về số lượng và chất lượng, chú trọng thực hiện theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kỹ thuật góp phần cải thiện nâng cao trọng lượng cá thể. Thuỷ sản có bước phát triển khá mạnh mẽ. Diện tích nuôi thuỷ sản trên 10 nghìn ha, tăng 2,8 lần, sản lượng đạt 32,3 nghìn tấn, tăng 9 lần so với năm 1997, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm, tổng diện tích rừng 170,7 nghìn ha (chiếm 48% diện tích đất tự nhiên). Giai đoạn 2006 - 2016, toàn tỉnh trồng mới, trồng lại trên 7 nghìn ha rừng tập trung/năm; khoán bảo vệ rừng 33,1 nghìn ha, chăm sóc rừng trồng 28,2 nghìn ha. Công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng phát triển; sản lượng gỗ khai thác đạt trên đạt 455,7 nghìn m3, tăng trên 10 lần so với năm 1997. Lâm nghiệp đã từng bước xác định được chỗ đứng và trở thành ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh.

 

Phát triển thủy sản tại huyện Cẩm Khê

 

Liên tục đổi mới để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, tỉnh đã chú trọng công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Hiện nay, diện tích gieo cấy lúa áp dụng biện pháp thâm canh cải tiến (SRI), gieo sạ, mạ ném... chiếm trên 60% diện tích gieo cấy; mô hình cánh đồng mẫu lớn trồng lúa đạt tổng diện tích 3.374ha; tỷ lệ giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao ngày càng tăng. Diện tích chè được cấp giấy chứng nhận an toàn (VietGAP, RFA) đạt 3,98 nghìn ha, chiếm 25,3% diện tích cho sản phẩm. Diện tích rừng sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FSC) đạt 10,3 nghìn ha. Diện tích đủ điều kiện sản xuất rau đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đạt 47,5 ha, trong đó 31,76 ha được cấp giấy chứng nhận VietGAP. 1 cơ sở chăn nuôi, 3 cơ sở nuôi cá lồng được cấp giấy chứng nhận VietGAP; 158 cơ sở được chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y; 3 cơ sở chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh. Công tác khuyến nông, thông tin tuyên truyền được đổi mới, tập trung vào các nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp được triển khai mạnh mẽ. Hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

 

Bên cạnh đó, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng thương hiệu cho mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được đẩy mạnh. Một số mặt hàng nông sản đã được bảo hộ tên gọi xuất xứ địa lý, sở hữu tập thể được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận như: Bưởi Đoan Hùng, Sơn nhựa Tam Nông, Nếp gà gáy Mỹ Lung, Tương Dục Mỹ,… Trên địa bàn tỉnh hiện có 72 làng nghề được công nhận phát triển các sản phẩm đặc trưng góp phần nâng cao thu nhập, phát triển bền vững cho người dân và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với các ngành dịch vụ, du lịch của tỉnh.

 

Công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp phát triển khá toàn diện, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo cho khu vực nông thôn. Trên địa bàn tỉnh có 61 cơ sở chế biến chè có công suất chế biến trên 1 tấn chè búp tươi/ngày và trên 1.200 có sở chế biến chè thủ công hộ gia đình; 709 cơ sở chế biến gỗ; 2 cơ sở chế biến rau củ quả đóng hộp... Toàn tỉnh có 263 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoài nhà nước chiếm 96%. Thực hiện thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp, đến nay đã có 29 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký trên 3,2 nghìn tỷ đồng.

 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển vượt bậc. Hệ thống công trình thuỷ lợi đã đảm bảo tưới, tiêu thường xuyên cho trên 80% diện tích lúa. Phú Thọ đảm bảo làm tốt công tác xây dựng các tuyến đường sơ tán dân, đường vùng chậm lũ, kè chống sạt lở bờ vở sông, các khu tái định cư. Các tuyến đê cơ bản đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần bảo vệ đê, kết hợp làm đường giao thông, nâng cao hiệu quả phòng, chống lụt, bão và tạo thuận lợi cho giao thương với các tỉnh, thành phố cũng như phát triển kinh tế vùng ven sông.

 

Cùng với phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia. Đến năm 2016, Phú Thọ có 1 huyện và 85 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới), bình quân đạt 12,3 tiêu chí/xã. Các hợp tác xã, kinh tế trang trại có sự phát triển đổi mới.

 

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã góp phần làm nên những thành tựu chung của tỉnh sau 20 năm tái lập. Phát huy những kết quả đạt được, trong những năm tới, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các Nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Tập trung khai thác và phát huy tốt lợi thế của tỉnh, xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, bền vững, đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường. Chú trọng sản xuất theo chuỗi giá trị, kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh thu hút và tập trung nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên phát huy các nguồn lực xã hội hóa. Tổ chức lại sản xuất theo hướng tích tụ, tập trung ruộng đất, đẩy mạnh cơ giới hóa. Thu hút doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, gia trại, nâng cao quy mô kinh tế hộ, phát triển hợp tác xã kiểu mới có hiệu quả; gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

 

Phát huy thành tựu sau 20 năm tái lập tỉnh, ngành Nông nghiệp tiếp tục đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng với người dân để đưa nông nghiệp Phú Thọ hội nhập và phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quê hương Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

 

Từ Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm