KINH TẾ
 
Sản xuất công nghiệp tháng 12/2016 tăng 13,10%

PhuthoPortal - Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 12/2016 tăng 13,10% so với tháng trước và tăng 10,02% so với tháng cùng kỳ. 


 

Trong đó, có 11/14 ngành chỉ số sản xuất tăng so với tháng trước, thậm chí tăng cao hơn mức tăng chung của toàn nhóm ngành như: Sản xuất thiết bị điện tăng 38,89%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 38,07%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 34,53%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 17,86%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 15,78%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,42%; ngành công nghiệp cung cấp nước, thu gom, xử lý rác thải tăng 1,45%.

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có ngành chỉ số sản xuất giảm, thậm chí giảm sâu như: Sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 50,00%; sản xuất xe có động cơ giảm 40,74%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 15,12%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí giảm 8,24%; ngành công nghiệp khai khoáng chỉ số giảm 7,87%.

 

Chỉ số tồn kho tại thời điểm đầu tháng 12/2016 của một số ngành tăng cao như: Ngành sản xuất trang phục tăng gần 5 lần; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 2,2 lần; ngành sản xuất thiết bị điện tăng 55,31 %; ngành sản xuất đồ uống tăng 54,93%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 27,38%... Nhưng lại có một số ngành có chỉ số tồn kho giảm so với thời điểm cùng kỳ năm trước như: Ngành dệt giảm 21,84%; ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 15,03%.

 

Nguyễn Liên


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm