KINH TẾ
 
Hiệu quả kinh tế tập thể ở Thanh Thủy

PhuthoPortal - Kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Vì vậy, từ khi triển khai thực hiện theo Luật HTX năm 2012, đến nay mô hình kinh tế tập thể ở huyện Thanh Thủy cơ bản đã có nhiều đổi mới, phát triển, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.


Anh Nguyễn Thành Nghĩa - thành viên Tổ hợp tác Duy Hưng, khu 5 (xã Đoan Hạ) chuyên sản xuất nấm và mộc nhĩ mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng

 

Trên địa bàn huyện Thanh Thủy hiện có 19 HTX đã chuyển đổi hình thức hoạt động theo Luật HTX năm 2012, 1 quỹ tín dụng nhân dân và 1 tổ hợp tác. Số vốn điều lệ đăng ký của các HTX, quỹ tín dụng và tổ hợp tác là trên 12,5 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 2 tỷ đồng. Tổng số thành viên trong các HTX khoảng 4.000 người, số lao động trong HTX là 310 người. Nhìn chung, các HTX bước đầu hoạt động có hiệu quả, phát huy được vai trò của mình trong tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.

 

Trong số các HTX trên địa bàn huyện, nhóm HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn với 15 HTX. Về cơ bản, các HTX làm dịch vụ nông nghiệp, thủy lợi luôn đảm bảo cung cấp cho xã viên các dịch vụ phục vụ sản xuất đúng thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật. Một số còn được lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ sản xuất từ chương trình xây dựng nông thôn mới như hỗ trợ cây, con giống, máy làm đất, máy gặt, máy phun thuốc trừ sâu... giúp tăng năng suất lao động. Thông qua việc làm tốt các khâu dịch vụ đã góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất trên một đơn vị canh tác, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho lao động, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, củng cố quan hệ kinh tế nông thôn.

 

Điển hình như HTX Nông nghiệp thị trấn Thanh Thủy có 927 thành viên với tổng số vốn điều lệ trên 1,6 tỷ đồng. Từ khi chuyển đổi sang hoạt động theo Luật HTX năm 2012, Ban Quản trị và các thành viên đã đưa ra nhiều biện pháp khơi dậy tiềm năng đất đai, lao động của địa phương như tích cực chuyển đổi mùa vụ, áp dụng các biện pháp luân canh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đưa các giống ngô, lúa ngắn ngày, chất lượng cao thay các giống cũ vào sản xuất để sớm giải phóng đất trồng các loại hoa màu; đầu tư con giống mới có hiệu quả kinh tế… nên hằng năm doanh thu bình quân của HTX đạt 400 - 500 triệu đồng.

 

Hay trên địa bàn xã Đoan Hạ hiện có HTX dịch vụ nông nghiệp doanh thu hằng năm ước đạt trên 500 triệu đồng với 4 loại hình kinh doanh dịch vụ là thủy lợi, bảo vệ sản xuất, làm đất và thu hoạch; HTX dịch vụ sản xuất - kinh doanh tổng hợp Thành Trung hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất gạch xây dựng với tổng doanh thu hằng năm ước đạt trên 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 50 lao động địa phương. Ông Phạm Xuân Thư - Chủ tịch UBND xã Đoan Hạ cho biết: “2 HTX của xã Đoan Hạ hoạt động hiệu quả, giữ vai trò quan trọng trong các khâu phục vụ sản xuất nông nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động địa phương; đồng thời đóng góp không nhỏ trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của xã”.

 

Bên cạnh đó, huyện Thanh Thủy còn thực hiện chủ trương giao quỹ đất cho các HTX nông nghiệp quản lý, đến nay đã tiến hành giao toàn bộ quỹ đất 5% cho 11 HTX chuyển đổi theo Luật. Cùng với HTX nông nghiệp, các HTX dịch vụ điện năng, HTX dịch vụ môi trường, HTX thủy lợi cũng hoạt động khá hiệu quả. Các HTX có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất đều được các tổ chức tín dụng trên địa bàn tạo điều kiện, cơ chế thông thoáng giúp các HTX tiếp cận nguồn vốn vay. Nhờ đó, các HTX hoạt động tương đối ổn định, có xu hướng phát triển, thu hút thêm lao động, đời sống của xã viên từng bước được đảm bảo và nâng lên. Một số HTX hoạt động kinh doanh hiệu quả tiêu biểu như: HTX nông nghiệp xã Trung Nghĩa, HTX nông nghiệp thị trấn Thanh Thủy, HTX dịch vụ thủy lợi Đoan Hạ, HTX điện năng Hoàng Xá, HTX dịch vụ thủy lợi Thạch Đồng…

 

Thực tế cho thấy, kinh tế tập thể đã chứng tỏ được vai trò quan trọng trong việc đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất, giải quyết việc làm và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân trên địa bàn huyện Thanh Thủy; giúp xóa đói giảm nghèo; lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương và là nền tảng phát huy nội lực, thúc đẩy quá trình xây dựng NTM. Tính riêng trong năm 2016, tổng doanh thu của các HTX đạt trên 45 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 550 triệu đồng. Trong năm, số HTX xếp loại A chiếm 81,8%; số HTX xếp loại B chiếm 18,2%.

 

Tuy nhiên, kinh tế tập thể ở Thanh Thủy còn khó khăn do quy mô nhỏ, phát triển chưa đồng đều, chưa tạo được sự liên kết bền vững. Hoạt động của nhiều HTX thiếu vững chắc; vốn tự có hạn chế; số lượng và chất lượng lao động chưa cao. Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay, khả năng tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh khó khăn, năng suất lao động và thu nhập của thành viên thấp…

 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả mô hình kinh tế tập thể trong thời gian tới, Thanh Thủy cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể trong phát triển kinh tế tập thể, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển. Củng cố, khắc phục những yếu kém của các HTX, tạo điều kiện cho các HTX phát triển, đa dạng hình thức hoạt động, thành lập mới, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên tất cả các lĩnh vực, ngành, nghề. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể về thuế, tín dụng, đất đai... tạo điều kiện cho các HTX tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo nguồn lực vững chắc trong xây dựng nông thôn mới.

 

Liên Linh


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm