KINH TẾ
 
Sản xuất công nghiệp tháng 02/2017 ước giảm 0,36% so với tháng trước

PhuthoPortal - Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2017 trên địa bàn tỉnh ước giảm 0,36% so với tháng trước nhưng tăng 25,51% so với tháng cùng kỳ năm 2016. 


 

Sản xuất công nghiệp trong tháng giảm nhẹ so với tháng trước là do những tháng đầu năm phần lớn các doanh nghiệp còn gặp khó khăn nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm nên lượng tồn kho tăng do đó phải giảm sản lượng sản xuất, mặt khác một số ngành sản phẩm sản xuất mang tính mùa vụ. Cụ thể, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 29,55% so với tháng trước nhưng tăng 45,49% so với tháng cùng kỳ năm trước; nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng… giảm 4,17% so với tháng trước và tăng 13,22% so với tháng cùng kỳ năm trước; nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,64% so với tháng trước và tăng 32,74% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ở nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 5/14 ngành sản xuất giảm so với tháng trước, trong đó có một số ngành giảm như: Sản xuất xe có động cơ giảm 36,0%; sản xuất đồ uống giảm 5,49%; sản xuất trang phục giảm 4,73%...

 

Tuy nhiên, so với cùng tháng cùng kỳ năm 2016, có một số ngành sản xuất tăng, thậm chí tăng cao như: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng gấp hơn 3,7 lần; sản xuất đồ uống tăng gấp hơn 2,8 lần; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng gấp 2 lần; sản xuất thiết bị điện tăng 81,8%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 12,37%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 11,97%…

 

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại thời điểm đầu tháng 02/2017 tăng 20,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 7,8% so với cùng thời điểm tháng 02/2016. Nguyên nhân chỉ số tồn kho toàn ngành tăng so với tháng trước là do có đến 7/11 ngành có chỉ số tồn kho các loại sản phẩm tăng, trong đó một số ngành tăng cao như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 49,75%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 40,2%; sản xuất thiết bị điện tăng 24,12%.

 

Nguyễn Liên


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm