KINH TẾ
 
Chi cục Thuế huyện Tam Nông: Tích cực chủ động thực hiện các giải pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2017

PhuthoPortal - Năm 2016, tổng số thu ngân sách Nhà nước tính cân đối do Chi cục Thuế huyện Tam Nông thực hiện đạt trên 83 tỷ 993 triệu đồng, bằng 184% kế hoạch pháp lệnh và tăng hơn 83% so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu thu hoàn thành vượt mức kế hoạnh phấn đấu, như thuế ngoài quốc doanh (181%); thuế  thu nhập cá nhân (206%); lệ phí trước bạ (138%); thu khác ngân sách (122%); thu cố định tại xã (196%); thu tiền sử dụng đất (220%); thu tiền thuê đất (319%).


Cán bộ thuế hướng dẫn hộ kinh doanh mở và ghi chép sổ sách kế toán

 

Để đạt được kết quả trên, trong năm 2016, Chi cục Thuế huyện Tam Nông đã thường xuyên phối hợp với đài truyền thanh huyện, xã để tuyên truyền, phổ biến nội dung các chính sách pháp luật thuế, trong đó tập trung tuyên truyền về các chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN; Luật Quản lý thuế, hóa đơn, biên lai ấn chỉ thuế, kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử… Phổ biến, hướng dẫn kịp thời chính sách miễn, giảm thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân mới ra kinh doanh, đang kinh doanh chưa có mã số thuế thực hiện kê khai đưa vào quản lý và cấp mã số thuế cho hộ kịp thời, đảm bảo 100% người nộp thuế được cấp mã số thuế để quản lý thuế. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế, kiểm tra 100% hồ sơ kê khai tại cơ quan thuế, phân tích đối chiếu số liệu, phát hiện những trường hợp có rủi ro cao, đề nghị người nộp thuế giải trình và bổ sung thông tin, kê khai bổ sung theo quy định. Thường xuyên phân tích, phân loại nợ thuế, nắm rõ nguyên nhân nợ của từng đối tượng, từ đó có các biện pháp đôn đốc thu nộp đạt hiệu quả...

 

Bước vào nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017, tính đến hết tháng 2, Chi cục Thuế huyện Tam Nông đã thu đạt trên 12 tỷ đồng, bằng 21% dự toán pháp lệnh, trong đó thuế môn bài thu đạt trên 348 triệu đồng, bằng 70% so với dự toán được giao. Nhận định nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, do vậy để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chi cục Thuế huyện Tam Nông đã và đang quyết tâm, tích cực, chủ động thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra, trong đó tiếp tục ưu tiên việc hoàn thành dự toán thu thuế môn bài, bên cạnh đó tập trung rà soát và đôn đốc kịp thời đối với các đơn vị xây dựng cơ bản ngoài tỉnh, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản; tăng cường đôn đốc, kiểm tra báo cáo quyết toán thuế năm 2016 theo quy trình quản lý, xác định số thuế còn phải nộp sau quyết toán và đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước. Đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế môn bài và số thuế phát sinh hằng tháng, hàng quý vào ngân sách nhà nước. Rà soát, kiểm tra theo từng địa bàn để thực hiện lập bộ thuế khoán ổn định năm 2017, đảm bảo đưa 100% các hộ thực tế kinh doanh vào quản lý. Phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch để thu nộp kịp thời tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ các hộ được giao đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Phân tích, phân loại nợ thuế theo nhóm đối tượng từ đó triển khai các biện pháp linh hoạt để thu nợ thuế; kiên quyết xử lý và tổ chức các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế đối với những doanh nghiệp, hộ kinh doanh cố tình dây dưa, trây ỳ nợ thuế kéo dài. Tăng cường kiểm tra đột suất theo yêu cầu quản lý, truy thu, xử phạt những trường hợp khai man, trốn thuế và chống thất thu ngân sách.... Bên cạch đó, tiếp tục thực hiện đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền có tính giáo dục, thuyết phục nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế của NNT. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ NNT bằng nhiều hình thức, tiếp nhận và giải đáp kịp thời, đúng quy định những vướng mắc của NNT. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung... Đồng thời thực hiện tốt công tác khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử đảm bảo đạt trên 95% theo cả ba tiêu chí.../.

 

Tiến Phong


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm