KINH TẾ
 
Ngành Thuế Phú Thọ: Tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp thu Ngân sách nhà nước

PhuthoPortal - Hết quý I/2017, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tính cân đối trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.453 tỷ đồng, bằng 31% dự toán pháp lệnh và tăng hơn 37% so cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách đạt hơn 1.258 tỷ đồng, bằng 28,7% dự toán pháp lệnh và tăng hơn 26% so cùng kỳ. Một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ tăng khá cao so với cùng kỳ, đó là: Thu từ các doanh nghiệp nhà nước trung ương (41,2%) và thu từ các doanh nghiệp nhà nước địa phương (22,3%); thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh (21,6%); thuế bảo vệ môi trường (38,2%)…


Ngành Thuế Phú Thọ thực hiện công khai thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

 

Để đạt được kết quả trên, ngành Thuế đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định nguồn thu ngân sách. Trong công tác quản lý thu, ngành Thuế đã tập trung triển khai các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sungđến với người nộp thuế bằng nhiều hình thức khác nhau, đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế, kê khai không đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng kê khai thuế;xác định số thuế phải nộp theo kê khai và theo quyết toán thuế để đôn đốc thu nộp dứt điểm vào NSNN. Trong quý I, tỷ lệ người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đạt trên 94% (tăng 2% so cùng kỳ), trong đó tỷ lệ nộp hồ sơ đúng hạn đạt trên 96% (tăng 8% so cùng kỳ).

 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế có yếu tố rủi ro được kiểm tra; kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, chú trọng công tác phân tích rủi ro trong quản lý thuế đối với các lĩnh vực như: Khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản... nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp khai sai, khai thiếu thuế để yêu cầu người nộp thuế điều chỉnh kịp thời.

 

Kiên quyết thực hiện các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp chậm nộp tiền thuế, chây ỳ nợ thuế. Đã thực hiện cưỡng chế 43 doanh nghiệp, trong đó: Cưỡng chế tài khoản là 26 đơn vị, cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là 14 quyết định, kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh 03 đơn vị đồng thờicông khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúngtrên 20 lượt doanh nghiệp.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu trong quý II và 6 tháng đầu năm 2016, ngành Thuế Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

 

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế nhằm phát hiện các trường hợp kê khai không đúng để yêu cầu giải trình, bổ sung hoặc tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp, trong đó chú trọng kiểm soát kịp thời các nguồn thu từ hoạt động xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bến bãi, quảng cáo, kinh doanh bất động sản. Phối hợp với các ngành thực hiện tăng cường công tác quản lý thu thuế sau dán tem niêm phong  đối với các đơn vị kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, nhằm kiểm soát kịp thời việc kê khai của các đơn vị theo chỉ số chốt theo đồng hồ công tơ tổng.

 

Chú trọng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh đảm bảo đúng quy trình, thực hiện tốt công tác điều tra doanh số, tính thuế đúng ngành nghề kinh doanh nhằm góp phần tăng thu ngân sách. Tập trung kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá. Tập trung phân tích nguyên nhân nợ thuế, đánh giá tình hình quản lý nợ thuế, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện thông báo công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn, chây ỳ nợ thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế, nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật quản lý thuế và các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học, hiện đại hoá công tác quản lý thuế; tăng cường hơn nữa việc thực hiện khai và nộp thuế điện tử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc kê khai và nộp hồ sơ khai thuế…

 

Tiến Phong


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm