KINH TẾ
 
Ngành Thuế Phú Thọ: Tiếp tục triển khai các giải pháp thu ngân sách phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao

PhuthoPortal - Tính đến hết tháng 9/2017, tổng thu ngân sách tính cân đối ở ngành Thuế Phú Thọ đạt trên 4.017 tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán pháp lệnh và tăng 21,5% so với cùng kỳ. Trong đó có 9 chỉ tiêu đã thu đạt trên 75% dự toán pháp lệnh, đó là: Thu từ các doanh nghiệp nhà nước trung ương (80,5%), thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (90,4%), thuế thu nhập cá nhân (80,8%), thu tiền sử dụng đất (184,3%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (222,2%), thuế bảo vệ môi trường (87,3%), thu tiền thuê đất (204,8%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (86%), thu khác ngân sách (106,6%).


Ngành Thuế Phú Thọ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề, chuyên sâu đối với các lĩnh vực kinh doanh thương mại, ăn uống, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn…

 

Để đạt được kết quả trên, trong 9 tháng đầu năm, ngành Thuế Phú Thọ đã tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ NNT về các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tốt công tác công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của ngành và tại trụ sở cơ quan thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; chỉ đạo và giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế kịp thời, đảm bảo thời gian theo qui định; tăng cường công tác kiểm tra và giám sát kê khai nộp thuế, chú trọng  công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, kinh doanh bến bãi; thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề đối với các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thương mại, vật liệu xây dựng, ăn uống, bến bãi, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn; kiểm tra, quản lý thu thuế sau dán tem niêm phong đối với các đơn vị kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn... Trong 9 tháng đã thanh tra, kiểm tra hơn 486 lượt NNT, phát hiện và xử lý truy thu, truy hoàn, phạt hành chính trên 33,7 tỷ đồng; thực hiện đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, ban hành 535 quyết định cưỡng chế nợ thuế, công khai trên 381 lượt NNT có số nợ lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Tuy nhiên, bên cạnh các chỉ tiêu thu đạt kết quả tích cực thì một số các chỉ tiêu thu khác kết quả chưa đạt như kỳ vọng. Đặc biệt là chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh chỉ đạt hơn 62% so với dự toán pháp lệnh và tỷ lệ tăng  không cao so với cùng kỳ. Nguyên nhân được cho là một số doanh nghiệp trọng điểm ngoài quốc doanh gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, sản lượng sản phẩm tồn kho lớn nên đã làm giảm số nộp ngân sách, đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh thuộc ngành nghề sản xuất chè, khai thác khoáng sản, dăm gỗ. Thu lệ phí trước bạđạt trên 63% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96% so với cùng kỳ. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu trong năm 2018 và việc giảm giá xe liên tục trong thời gian vừa qua đã tác động đến tâm lý người tiêu dùng chờ đợi tiếp tục giảm giá. Thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 62% dự toán pháp lệnh và đạt hơn 89% so với cùng kỳ là do giảm thu qua công tác thanh tra chống chuyển giá và một số đơn vị trọng điểm gặp khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế các nước trong khối ASEAN...

 

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2017,Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ; rà soát, đánh giá lại các nguồn thu, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu, chống thất thu nhằm thu kịp thời các khoản thu phát sinh trên địa bàn vào ngân sách; chủ động khai thác triệt để các nguồn thu để đảm bảo hoàn thành dự toán pháp lệnh; giám sát chặt chẽ việc kê khai nộp thuếnhằm phát hiện các trường hợp kê khai không đúng để yêu cầu giải trình, bổ sung hoặc tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp, trong đó chú trọng kiểm soát kịp thời các nguồn thu từ hoạt động xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản, kinh doanh bến bãi, kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại điện tử; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề, chuyên sâu đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về thuế; đôn đốc thu nộp kịp thời số tiền thuế sau thanh tra, kiểm tra vào NSNN. Tập trung lực lượng và tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu giảm nợ xuống mức thấp nhất. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh thông báo công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn, chây ỳ nợ thuế; thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế và ngành Thuế đối với người nộp thuế nợ tiền thuế…

 

Tiến Phong 


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm