VĂN HÓA - XÃ HỘI
 
Thực hiện Giảm nghèo bền vững góp phần đảm bảo an sinh xã hội

PhuthoPortal - Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm qua với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vươn lên của người dân, Chương trình giảm nghèo của tỉnh đã đạt được những kết quả cơ bản và toàn diện, tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đối với người nghèo, vùng nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển bền vững.


 

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn cao so với bình quân chung của cả nước, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2011, kết quả điều tra theo chuẩn nghèo được quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, số hộ nghèo của tỉnh là 71.431 hộ, chiếm tỷ lệ 20,34%. Các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao là Tân Sơn (44,85%), Yên Lập (44,8%), Thanh Sơn (35,86%), Cẩm Khê (30,61%)… Trong đó, Tân Sơn là 1 trong 62 huyện nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; vẫn còn khoảng trên 7.200 hộ khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ. Trước thực trạng đó, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo của tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch giảm nghèo hằng năm. Chủ động, hướng dẫn và phối hợp với các ngành, các cấp triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững.

 

Giai đoạn 2011 - 2015, với tổng kinh phí đầu tư và huy động lồng ghép các nguồn lực để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo là 1.196,381 tỷ đồng đã tạo thành nguồn lực mạnh giúp cho nông dân và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có vốn sản xuất, có việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao trình độ dân trí, tạo điều kiện giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo.

 

Các chính sách, dự án hỗ trợ người nghèo được quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân. 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng/năm, được khám chữa bệnh thuận lợi; 100% con em hộ nghèo được hỗ trợ miễn giảm học phí và các khoản đóng góp theo quy định. Nhiều dự án, chương trình mục tiêu về giáo dục và đào tạo được triển khai hiệu quả như phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, dự án tăng cường cơ sở vật chất trường học, dự án hỗ trợ giáo dục miền núi và vùng dân tộc, đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, từng bước nâng cao trình độ dân trí ở các vùng núi khó khăn. Các chính sách hỗ trợ người nghèo về sản xuất, nhà ở, chính sách trợ giúp pháp lý… cũng đã được triển khai sâu rộng tới từng thôn bản. Với việc huy động tổng hợp các nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt, đã hoàn thành xoá nhà tạm cho hộ nghèo giai đoạn I cho 13.080 hộ, đạt mục tiêu đề ra. Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo được đảm bảo với trên hàng chục nghìn lượt hộ được vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 1.381 tỷ đồng.

 

Cùng với hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng cho huyện nghèo, việc hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu (chương trình 135) cũng được quan tâm thực hiện hiệu quả. Với tổng số vốn đầu tư trên 484.800 triệu đồng, đã triển khai đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất. Đến nay, 100% xã có đường giao thông tới trung tâm xã, 100% số xã có trường lớp học, trạm y tế, đài truyền thanh đáp ứng yêu cầu.

 

Việc thực hiện các chính sách dạy nghề đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Từ năm 2011 đến nay, thực hiện Chương trình dạy nghề cho nông dân theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã tổ chức cho trên 80.000 người trong độ tuổi được tham gia học nghề, trong đó số lao động thuộc diện hộ nghèo chiếm trên 40%. Công tác xuất khẩu lao động được coi là mũi nhọn, hướng đột phá trong giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Thường xuyên có trên 10.000 con em Phú Thọ đang lao động xuất khẩu ở các nước, bình quân mỗi năm có trên 2.500 người đi làm việc có thời hạn tại các thị trường lao động ngoài nước với số tiền gửi về cho gia đình và quê hương hằng năm từ 300 – 350 tỷ đồng. Đây là nguồn lực khá lớn, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế của tỉnh.

 

Cùng với đó, việc xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo luôn được chú trọng với nhiều mô hình sản xuất kinh tế mới phù hợp với điều kiện của người dân. Đã có trên 30% hộ nghèo tham gia thực hiện mô hình giảm nghèo như: thâm canh lúa cải tiến SRI, mô hình khoai tây làm đất tối thiểu, mô hình chăn nuôi gà ri lai dưới tán rừng, mô hình bò sinh sản... góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội miền núi. Bên cạnh nguồn lực của Chương trình mục tiêu, từ năm 2011 đến nay, đã có nhiều tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Phú Thọ với tổng giá trị gần 110 tỷ đồng, tập trung giúp hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ hộ nghèo vốn, điều kiện sản xuất; hỗ trợ bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh; hỗ trợ học sinh nghèo đến trường; hỗ trợ huyện nghèo 30a xây dựng cơ sở hạ tầng, trường lớp học...

 

Dù tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song có thể khẳng định rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong công tác giảm nghèo, cùng với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, sự nỗ lực vươn lên của người nghèo đã tạo chuyển biến tích cực trong Chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 7,89% (bình quân giảm trên 2%/năm) với 41.000 hộ thoát nghèo; riêng huyện nghèo Tân Sơn giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 42% (năm 2011) xuống dưới 20% (năm 2015), đưa Phú Thọ ra khỏi tỉnh nghèo, đạt các mục tiêu chương trình kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

 

Bước sang giai đoạn mới, nhận diện nghèo và Chương trình giảm nghèo có nhiều thay đổi. Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, số hộ nghèo toàn tỉnh chiếm tỷ lệ 12,04%/tổng số hộ (tăng trên 4% so với chuẩn cũ), số hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 8,5% tổng số hộ. Mục tiêu đặt ra của Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Phú Thọ là phấn đấu hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 5% (bình quân giảm 1,5%/năm); đưa huyện Tân Sơn thoát nghèo.

 

Với mục tiêu trên, để tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giảm nghèo, thời gian tới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội – cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu giảm nghèo của tỉnh phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị tham mưu với UBND tỉnh xây dựng và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó xác định, nhận diện nguyên nhân nghèo để tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ cho các thôn, xã và huyện còn khó khăn; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo; nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin…; khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương để tập trung phát triển sản xuất, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, khuyến khích người dân phát triển sản xuất tạo ra các sản phẩm có giá trị, thương hiệu phục vụ nhu cầu thị trường. Chú trọng tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao giữa các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích, hiệu quả chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều; động viên, khuyến khích hộ nghèo chủ động vươn lên, tự nguyện đăng ký thoát nghèo. Thực hiện việc điều tra, rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo bảo đảm chính xác, công bằng, không bỏ sót đối tượng; đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giảm nghèo bằng việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia giúp đỡ người nghèo, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động./.

 

Bùi Đức Nhẫn - TUV - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm