VĂN HÓA - XÃ HỘI
 
Khối Văn hóa - Xã hội phát động phong trào thi đua năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 6/1, tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Khối thi đua Văn hóa- Xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị trong Khối.


Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội- Trưởng Khối Thi đua năm 2016 bàn giao Cờ Trưởng Khối năm 2017 cho Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh

 

Năm 2016, 9 đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa- Xã hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn của từng đơn vị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi đua của khối tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới, ngày càng nâng cao chất lượng và hình thức tổ chức. Các cơ quan, đơn vị trong khối đã gắn việc “Đẩy mạnhhọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”vào các phong trào thi đua trong mỗi tập thể, cá nhân từng đơn vị. Công tác bình xét, đánh giá các phong trào được thực hiện công khai, khách quan, dân chủ, đúng quy định. Hội đồng thi đua khen thưởng các ngành được kiện toàn; các điển hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng có tác động tích cực trong phát triển các phong trào. Hoạt động của Khối được duy trì thực hiện theo đúng quy chế, việc ký giao ước, đăng ký thi đua và các nội dung hoạt động đảm bảo theo quy định, từ đó đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Năm 2017, Khối thi đua Văn hóa -Xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đề cao vai trò người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua khen thưởng; quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến của các ngành trong Khối, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Phấn đấu 100% các đơn vị hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017; các chi, đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, các đoàn thể đạt từ vững mạnh trở lên.

 

Tại hội nghị, Khối Văn hóa - Xã hội đã đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Báo Phú Thọ; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Báo Phú Thọ và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho SởGiáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

 

Các đơn vị trong Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2017

 

Hội nghị đã thống nhất suy tôn, bàn giao Trưởng Khối thi đua Văn hóa -Xã hội năm 2017 cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và ký giao ước thi đua năm 2017.

 

Huyền Trang


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm