VĂN HÓA - XÃ HỘI
 
Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền

PhuthoPortal - Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Phú Thọ nói riêng đã có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của các thế hệ đi trước, phụ nữ Phú Thọ ngày nay đã và đang tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước, luôn đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Với trên 51% dân số và lực lượng lao động xã hội, những năm qua, các tầng lớp phụ nữ huyện Cẩm Khê đã tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Theo bà Nguyễn Thị Nhuận - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cẩm Khê: Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền, cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện luôn chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt quy chế nêu gương, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm; tham gia các tổ tự quản, tổ hoà giải và đã hoà giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp từ cơ sở. Bên cạnh đó, công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ nữ được quan tâm chú trọng đã góp phần nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện và xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 bình quân đạt 21,5%, tăng 4,2% so với nhiệm kỳ trước; đại biểu nữ HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 bình quân đạt 24,7%, tăng 0,8% so với nhiệm kỳ trước. Hằng năm có 85% nữ cán bộ quản lý, viên chức được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

 

Không chỉ có các tầng lớp phụ nữ của huyện Cẩm Khê mà đông đảo các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang có những đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và chính quyền địa phương. Các cấp Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, hội viên, phụ nữ; có nhiều đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Đại hội Đảng các cấp, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Cùng với đó, các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của chị em; tham gia hòa giải, tư vấn pháp luật, giải quyết những vấn đề phát sinh nhằm hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời giám sát việc thực hiện pháp luật, các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

 

Trong công tác lãnh đạo và quản lý, đội ngũ cán bộ nữ, nữ đảng viên đã tham mưu xây dựng các chính sách; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, xác định công tác cán bộ là then chốt, các cấp Hội phụ nữ luôn chú trọng phát triển đảng viên nữ, chủ động giới thiệu phụ nữ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng công tác cán bộ nữ, trên cơ sở đó xây dựng, đề xuất các giải pháp tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào hệ thống chính trị. Nhờ đó, đảng viên nữ ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng. Trong 5 năm (2011 - 2016) đã giới thiệu và kết nạp trên 8.100 đảng viên nữ. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 3 cấp, nhiệm lỳ 2015 - 2020 đạt 21,11%, tăng 1,11% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 25,64%, tăng 1,37% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV đạt 42,85%, tăng 14,28% so với khóa trước. Việc bố trí, sắp xếp vị trí việc làm, bổ nhiệm các chức danh chủ chốt đối với cán bộ nữ được thực hiện hợp lý, đúng quy trình, tạo điều kiện để cán bộ nữ phát huy tối đa năng lực trong thực hiện các nhiệm vụ.

 

Song song với đó, các cấp Hội đã làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết các tầng lớp phụ nữ tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển KT-XH, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Phú Thọ chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”… gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, nhiều điển hình tập thể, phụ nữ tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới được các cấp chính quyền ghi nhận và biểu dương, góp phần thúc đẩy phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp phụ nữ, thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã có gần 75% hội viên, phụ nữ được công nhận danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm”; 85,6% nữ công nhân viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp.

 

Các cấp Hội cũng luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm và có những việc làm thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên về truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước, thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các chị em đã động viên chồng, con, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, hậu phương quân đội, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng…

 

Có thể khẳng định, dù ở bất kì cương vị hay lĩnh vực nào, đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ trên quê hương Đất Tổ vẫn luôn phát huy những phẩm chất tốt đẹp, năng động, sáng tạo, có đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ ở các cấp, các ngành có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cập chuẩn, có kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham vấn chính sách nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Thanh Hòa


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm