THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”

PhuthoPortal – Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 630/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”.


Mục tiêu của kế hoạch nhằm tập trung tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 0(GDMN) và giáo dục tiểu học (GDTH); tạo tiền đề để học sinh lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các DTTS tỉnh Phú Thọ, đóng góp vào sự tiến bộ, phát triển xã hội của đất nước. Theo kế hoạch mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là có ít nhất 35% trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ, 90% trẻ em người DTTS trong độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ em trong các cơ sở GDMN được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi. Đến năm 2025, có ít nhất 50% trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em người DTTS trong độ tuổi mẫu giáo, duy trì 100% trẻ em trong các cơ sở GDMN được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi; hằng năm, 100% học sinh tiểu học người DTTS được tập trung tăng cường tiếng Việt; 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học và mầm non tham gia thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS được bồi dưỡng kỹ năng công tác quản lý, kỹ năng tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt và tự bồi dưỡng tiếng DTTS để phục vụ công tác; bổ sung đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, tăng cường tiếng Việt. Tổ chức biên soạn, thẩm định, lựa chọn tài liệu, đồ dùng phù hợp cho từng cấp học, từng nhóm tuổi với một số DTTS có tỉ lệ cao trên địa bàn tỉnh… 

 

Kế hoạch cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác truyền thông; tăng cường học liệu, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, xây dựng môi trường tiếng Việt trong các cơ sở giáo dục; nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở GDMN và GDTH có trẻ em người DTTS; tăng cường công tác xã hội hóa.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm