THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Điều chỉnh kế hoạch giảm dần sản xuất gạch xây đất sét nung trên địa bàn thành phố Việt Trì

PhuthoPortal – Ngày 28/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 666/UBND-KTN về việc điều chỉnh kế hoạch giảm dần sản xuất gạch xây đất sét nung trên địa bàn thành phố Việt Trì.


Theo đó, điều chỉnh mục b, điểm 2, phần II tại Kế hoạch số 3608/KH-UBND ngày 29/8/2014 như sau: Các xã, phường thuộc thành phố Việt Trì chấm dứt hoạt động đối với lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch chậm nhất trước ngày 30/12/2017.

 

UBND thành phố Việt Trì chỉ đạo UBND xã, phường; các chủ cơ sở sản xuất gạch có kế hoạch cụ thể thực hiện đúng theo cam kết, nội dung điều chỉnh tại văn bản này và các quy định hiện hành.

 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Việt Trì đôn đốc, kiểm tra, theo dõi thực hiện các nội dung điều chỉnh tại văn bản này; định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

 

Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 3608/KH-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ.

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm
     

 

Tin mới hơn

 

Các tin khác