THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 594/KH-UBND về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, năm 2017.


Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng về công tác AT, VSLĐ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực thi có hiệu quả Luật AT, VSLĐ; ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tài sản nhà nước và công dân, góp phần ổn định, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác huấn luyện AT, VSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Kế hoạch đã đề ra nội dung hoạt động như trước, trong và sau thời gian diễn ra Tháng hành động về AT, VSLĐ, các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung chỉ đạo thực hiện công việc: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng hứng; tổ chức hội thảo, hội nghị, lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về AT, VSLĐ  cho người sử dụng lao động và lao động; phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng và phát các chuyên mục, chương trình cảnh báo về tai nạn lao động. Bên cạnh đó tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về AT, VSLĐ ở cấp tỉnh; cấp huyện, thành, thị; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên phạm vi toàn tỉnh, từ ngày 01/5/2017 đến ngày 30/5/2017.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm