THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Ban hành đề án phát triển Xuất bản, In, Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

PhuthoPortal – Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3608/QĐ-UBND về việc ban hành đề án phát triển Xuất bản, In, Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.


Mục tiêu của đề án gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bồi đắp nền tảng văn hóa thẩm mỹ, xây dựng lối sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí; giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Phú Thọ tới độc giả trong và ngoài tỉnh. Xây dựng đội ngũ làm công tác xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động xuất bản và chủ động hội nhập quốc tế. Ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm in, đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, phấn đấu đưa tỉnh Phú Thọ trở thành trọng điểm trong lĩnh vực in của khu vực trung du miền núi phía Bắc. Xây dựng Nhà Xuất bản của tỉnh nhằm phục vụ các nhu cầu xuất bản tại địa phương và các tỉnh miền núi phía Bắc. Xây dựng mạng lưới phát hành rộng khắp từ trung tâm thành phố tới huyện, thị xã, thị trấn trong tỉnh; có chính sách phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp đưa xuất bản phẩm về các xã, đặc biệt là các xã thuộc vùng khó khăn.

 

Đề án đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu tập trung về công tác chỉ đạo, quản lý; cơ chế chính sách; đổi mới công nghệ, thiết bị nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm; củng cố bộ máy tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư vào hoạt động Xuất bản, In, Phát hành xuất bản phẩm; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm