THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Triển khai thực hiện hưởng ứng “Ngày Nước thế giới năm 2017”

PhuthoPortal – Ngày 13/3/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 868/KH-UBND về triển khai thực hiện hưởng ứng “Ngày Nước thế giới năm 2017”.


Mục đích của kế hoạch nhằm tập trung giải quyết các vấn đề nóng liên quan tới tài nguyên nước. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, cộng đồng dân cư về những thách thức của tài nguyên nước nhằm thay đổi hành vi trong việc sử dụng tiết kiệm nước, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và tái sử dụng, quản lý bảo vệ nguồn nước. Tạo thành một phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tạo cơ hội để các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, cộng đồng chia sẻ các kiến thức, sự hiểu biết về vấn đề ô nhiễm nguồn nước, các biện pháp xử lý nước thải, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận, tái sử dụng nước, quản lý và bảo vệ nguồn nước.

 

Ngày Nước thế giới được tổ chức thường niên vào ngày 22/3 hằng năm. Chủ đề của Ngày Nước thế giới năm nay là “Nước thải” nhằm hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và tái sử dụng nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm  và hiệu quả. Thời gian phát động phong trào ra quân hưởng ứng Ngày Nước thế giới từ ngày 16 - 23/3/2016 và duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước đạt hiệu quả cao, thông qua một số hoạt động cụ thể như: Triển khai tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân thông qua mít tinh cổ động, làm vệ sinh môi trường sống; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2017; tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải các tin, bài có nội dung tuyên truyền về Tài nguyên nước…

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm