THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1231/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2017.


Mục đích của kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách TGPL cho người khuyết tật; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về TGPL cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật biết quyền được TGPL và tiếp cận với dịch vụ này. Tăng cường năng lực của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, tập trung thực hiện tốt các vụ việc TGPL cho người khuyết tật, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được TGPL là người khuyết tật. Các hoạt động TGPL cho người khuyết tật phải cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện. Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật.

 

Kế hoạch đã đề ra một số nội dung thực hiện như: Các hoạt động TGPL cho người khuyết tật; tăng cường năng lực thực hiện TGPL cho người khuyết tật; đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo

Tài liệu đính kèm  

 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm