THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng

PhuthoPortal – Ngày 10/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 1340/UBN-KTN về việc tăng cường triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng (QLBV).


Để làm tốt công tác QLBV rừng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện:

 

Tổ chức triển khai nghiêm túc và có kết quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 2434/BNN-TCLN ngày 23/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

 

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các có quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy. Chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng...

 

Công an tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở NN&PTNT công tác QLBV rừng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở NN&PTNT trong công tác QLBV rừng và PCCC rừng.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Phú Thọ phối hợp với UBND các cấp, Sở NN&PTNT, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật về QLBV rừng; tuyên truyền những điển hình về QLBV rừng; công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong công tác QLBV rừng; thông báo các bản tin dự báo cháy rừng trong các thời điểm cần thiết.

 

UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện và cấp xã, các tổ, đội PCCC rừng ở cơ sở. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản liên quan đến phòng chống cháy rừng, QLBV và phát triển rừng. Chỉ đạo chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, thông tin báo cáo theo quy định.

 

Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể nhân dân chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp QLBV rừng; tăng cường giám sát, vận động người dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm pháp luật về rừng.

 

Địa phương nào để xảy ra phá rừng, cháy rừng và các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác về QLBV rừng mà không phát hiện và xử lý kịp thời thì Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm