THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Kế hoạch Năm cao điểm hành động về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1329/KH-UBND về Năm cao điểm hành động về an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.


Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và nông sản thực phẩm. Tiếp tục ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng chất cấm, lạm dụng hóa chất, kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu rõ nét vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, phụ gia trong thực phẩm nông lâm thủy sản; kiểm soát hiệu quả điều kiện vệ sinh thú y, ATTP, giảm ô nhiễm vi sinh đối với hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước không để các loại vật tư nông nghiệp ngoài danh mục, kém chất lượng lưu thông ra thị trường. Một số mục tiêu cần đạt được đến cuối năm 2017 như trên 90% người quản lý, 80% người sản xuất và tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP; 100% cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản có đăng ký kinh doanh được thống kê và kiểm tra đánh giá phân loại; 50% cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản ban đầu nhỏ lẻ được thống kê và ký cam kết bảo đảm ATTP; 100% các huyện, thành, thị triển khai xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong kế hoạch như: Thông tin, truyền thông về ATTP trong đó hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ đầy đủ các quy định đảm bảo ATTP, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng và thiệt hại kinh tế đối với nhà sản xuất, kinh doanh khi sử dụng chất cấm, hóa chất ngoài danh mục cho phép hoặc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh; giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm thông qua lấy mẫu giám sát ATTP, tập trung vào thực phẩm tươi sống như rau, củ, quả, thịt, thủy sản, thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành; tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm